Aktualności

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych

Urząd Marszałkowski organizuje cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie. Najbliższe spotkania (12 grudnia) w Bydgoszczy i Włocławku.

 

Dyżury prowadzi Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia. Podczas spotkań prawnicy udzielają porad m.in. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, mającym problemy z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, egzekwowaniem alimentów, zaspokajaniem potrzeb rodziny. Wsparciem prawnym obejmujemy także uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu.

 

Biuro podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediację między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy dotyczące zmian w obowiązującym prawie.

  

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to również Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pomoc prawną oraz psychologiczną można uzyskać pod bezpłatnym numerem 800 154 030 – można dzwonić codziennie w  godzinach 17-21. 

 

Na spotkanie z prawnikiem bądź psychologiem można umawiać się w godzinach pracy urzędu  pod numerem telefonu: 56/659 13 99, 56/652 18 25, 56/652 18 13.

 

Więcej informacji o dyżurach prawnych, organizowanych przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod linkiem:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawnikow-poza-biurem,46,l1.html

 

Szczegóły oraz więcej informacji o działalności biura na stronie www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 października 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2017 r.