Podsumowania

Droga wojewódzka 534 w rejonie Wąbrzeźna, fot. Tymon Markowski
Droga wojewódzka 534 w rejonie Wąbrzeźna, fot. Tymon Markowski

Rok na kujawsko-pomorskich drogach

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, modernizacja ważnych dróg i mostów oraz wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji – to najważniejsze zadania zrealizowane w mijającym roku przez marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

 

W ostatnich latach samorząd województwa skierował na modernizację dróg wojewódzkich pół miliarda złotych. Dzięki tym funduszom przebudowaliśmy trzysta kilometrów tras na Kujawach i Pomorzu. Kolejne 200 milionów kosztowała budowa siedmiu obwodnic. W 2015 roku zakończyliśmy realizację szeregu zadań na które uruchomiliśmy dodatkowe środki w ramach naszego RPO na lata 2007-2013 – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

Największym zadaniem była przebudowa ponad 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 z Mroczy (powiat nakielski) w kierunku Więcborka. Zadanie wraz z przebudową mostu na Rokitce kosztowało 9 mln zł. Kolejną ważną inwestycją była modernizacja 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 z Barcina (powiat żniński) do Pturka. W ramach tego zadania na terenie miejscowości Barcin i Knieja dobudowano ścieżkę rowerową, zadbano też o kanalizację deszczową. Koszt przebudowy to 8 mln zł.

 

Latem otwarty dla ruchu został zmodernizowany kosztem 6 mln złotych most na Drwęcy w Brodnicy. Wytyczono na nim szerokie chodniki, zadbano o bariery i cichą nawierzchnię ograniczającą hałas. Wyposażyliśmy obiekt w półki dla jaskółek, a woda z opadów trafia do kanalizacji.

 

Ważnym przedsięwzięciem była również budowa 3 rond w Nakle, Wąbrzeźnie i Sędzinie (powiat aleksandrowski). Pozwoliły one poprawić bezpieczeństwo na ruchliwych skrzyżowaniach. Poza tym rondo w Nakle zapewniło płynne połączenie z nową obwodnicą. Te trzy zadania kosztowały blisko 9 mln zł.

 

W Chełmnie gruntownie zmodernizowano ulice Toruńską. Realizację inwestycji poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Nowe jezdnie, chodniki, bariery i rozbudowane oświetlenie kosztowały 4,7 mln zł.

 

W 2015 roku wykonano też szereg innych modernizacji:

  • w Dąbrowie Chełmińskiej (droga wojewódzka, nr 551, powiat bydgoski),
  • w Solcu Kujawskim (droga wojewódzka nr 249, powiat bydgoski)
  • w Raciniewie (droga wojewódzka nr 551, powiat chełmiński),
  • w Gostycynie (droga wojewódzka nr 237, powiat tucholski),
  • w Piotrkowie Kujawskim (droga wojewódzka nr 266, powiat radziejowski),
  • w Osięcinach(droga wojewódzka nr 267, powiat radziejowski),
  • w Bytoniu (droga wojewódzka nr 267, powiat radziejowski),
  • w Grucznie (droga wojewódzka nr 245, powiat świecki),
  • w Grodnie (droga wojewódzka nr 599, powiat toruński).

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zdecydował się również na pilotażowe wykorzystanie technologii betonu wałowanego. W ten sposób twardą nawierzchnię zyskała część drogi wojewódzkiej nr 272 w powiecie świeckim.

 

Jesienią na Kujawach i Pomorzu zaczął też działać elektroniczny system ewidencji dróg. Dzięki niemu drogowcy mogą dokładnie monitorować pracę sprzętu zimowego utrzymania. Powstała też baza danych z wszystkimi informacjami na temat stanu prawnego dróg, organizacji ruchu, wykonywanych pracach, dokumentacjach projektowych. System kamer i stacji pogodowych pozwala też sprawniej koordynować akację „Zima”. Skorzystali także kierowcy. Na drogach pojawiły się stacje pogodowe oraz znaki zmiennej treści informujące o zamknięciach na drodze nr 250, która przecina wojskowy poligon. Powstała też strona internetowa http://geoportal.zdw-bydgoszcz.pl/, gdzie kierowcy mogą zapoznać się z aktualną sytuacją na drogach.

 

Od września kierowcy korzystają też z nowej obwodnicy Nakła nad Notecią. W ramach realizacji inwestycji powstał 2,3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 obiegającej miasto od strony północno-południowej. Wykonano m.in. nowe wiadukty nad torami kolejowymi oraz nad ul. Rudki. Koszt realizacji wynosi 64 miliony złotych. Dofinansowanie z RPO to 50 procent.

 

Wśród najważniejszych realizowanych inwestycji drogowych w regionie są też budowy obwodnic Inowrocławia oraz Brodnicy realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

 

Czytaj też:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 grudnia 2015 r.