Podsumowania

Laptopy przeciw wykluczeniu: uczestnicy programu, rodzina pani Emilii Pawlak z Przyłęk w powiecie bydgoskim; fot. Tymon Markowski
Laptopy przeciw wykluczeniu: uczestnicy programu, rodzina pani Emilii Pawlak z Przyłęk w powiecie bydgoskim; fot. Tymon Markowski

Przemyślana interwencja socjalna

Laptopy przeciw wykluczeniu, certyfikat rekomendujący wysokiej jakości produkty podmiotów ekonomii społecznej, regionalny komponent ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – realizowane w 2015 roku marszałkowskie projekty społeczne to przemyślane, dedykowane konkretnym środowiskom rozwiązania dotyczące istotnych problemów.

 

Najnowsze z nich znak promocyjny „Zakup Prospołeczny” – projekt który ma na celu wsparcie i rozwój segmentu ekonomii społecznej, czyli takiej w który prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produktu czy usługi. Rzecz polega na przyznawaniu podmiotom tego rodzaju certyfikatu uprawniającego do posługiwania się takim znakiem. – Oznaczenie takie, funkcjonujące też w kilku innych województwach, to gwarancja wysokiej jakości produktu czy usługi, a jednocześnie informacja dla klientów, że nabywając je wspierają tych, którzy z wysiłkiem każdego dnia walczą o samodzielność życiową i ekonomiczną. Kupując zyskujesz i wspierasz – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Instytucją prowadzącą to przedsięwzięcie jest podlegające samorządowi województwa Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego. Pierwsze certyfikaty przyznano w grudniu 2015.

 

W tym roku realizowaliśmy też drugą edycję programu pomocowego, w ramach którego do niezamożnych gospodarstw domowych w całym regonie trafiły przekazywane nieodpłatnie komputery i łącza internetowe. To wsparcie dla prawie 2000 niezamożnych rodzin – z dziećmi w wieku szkolnym i takich, w których ktoś z domowników jest osobą niepełnosprawną. Uzupełnieniem były szkolenia z podstaw komputera. Przedsięwzięcie kosztowało 13 milionów złotych i było kontynuacją programu sprzed dwóch lat (2000 komputerów, koszt 15 mln zł).

 

– To co jesteśmy winni rodzinom 3+, to szacunek i nasza solidarność, wyrażająca się między innymi systemem zniżek, dzięki którym łatwiej im funkcjonować. Im szybciej zbudujemy system, który będzie znaczącą ulgą dla domowych budżetów większych rodzin, tym realniej możemy myśleć o odwróceniu obecnych bardzo niepokojących tendencji demograficznych – tak ideę Karty Dużej Rodziny streszcza marszałek Piotr Całbecki. W roku 2015 do ogólnopolskiej KDR dołożyliśmy naszą regionalną adresowaną do rodzin wielodzietnych własną ofertę bezpłatnych wejściówek, zniżek i rabatów (kultura, komunikacja, rekreacja). Ulg i zniżek udzielają m. in. marszałkowskie instytucje kultury, mają też dla rodzin 3+ bezpłatne wejściówki.

 

Bonusy tego typu proponują między innymi Filharmonia Pomorska (połowa ceny biletu, bezpłatny wstęp na audycje dla dzieci), Opera Nova (50 biletów w cenie 20 złotych na przedstawienia w każdy wtorek), Teatr Horzycy (bilety w cenie 10 złotych na wszystkie spektakle), Ośrodek Chopinowski w Szafarni (bilet rodzinny, dzieci i młodzież do lat 16 wchodzą za darmo), włocławskie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (wstęp wolny dla wszystkich posiadaczy KDR do lat 18, pozostali mogą zwiedzać za cenę biletu ulgowego), toruńskie Muzeum Etnograficzne (całkowity koszt zwiedzania dla każdej bez wyjątku kujawsko-pomorskiej dużej rodziny to tylko 10 złotych). Lista jest otwarta, przyjmujemy m. in. oferty firm które chcą w ten sposób wspierać większe rodziny.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 grudnia 2015 r.