Podsumowania

OSP w Osłowie w gminie Jeżewo (powiat świecki)
OSP w Osłowie w gminie Jeżewo (powiat świecki)

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Wsparcie dla strażaków, inwestycje przeciwpowodziowe oraz działalność stowarzyszenia „Salutaris” – to główne dziedziny aktywności samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa w 2015 roku. W sobotę (9 stycznia) dzień otwarty we wzniesionym dzięki środkom z naszego RPO nowoczesnym centrum szkoleniowym dla strażaków zawodowych i ochotników w Łubiance.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem wspieramy działalność służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, stale modernizujemy też budowle hydrotechniczne chroniące nas przed żywiołem. Realizując ideę regionalnej solidarności i odpowiadając na potrzebę pomocy – tak istotnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – powołaliśmy do życia Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Dla strażaków

Urząd Marszałkowski systematycznie wspiera działania kujawsko-pomorskich strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej jak i struktur ochotniczych. Ponad 21 milionów złotych dofinansowania trafiło na budowę dwóch finiszujących właśnie, ważnych obiektów PSP – nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej i siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żninie oraz centrum szkoleniowego dla strażaków w Łubiance, w którym w sobotę (9 stycznia) odbędzie się dzień otwarty dla mieszkańców. WIĘCEJ.

 

W 2015 roku zakończyła się także współfinansowana z RPO termomodernizacja 10 strażackich budynków na terenie siedmiu miejskich i powiatowych komend: w Chełmnie, Grudziądzu, Lipnie, Mogilnie, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Włocławku. WIĘCEJ.

 

Dzięki środkom z RPO w 2015 roku możliwe były kolejne zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu „Ludziom na Ratunek”. Kilkadziesiąt jednostek w całym regionie otrzymało aparaty do ochrony dróg oddechowych, motopompy, drabiny, łodzie, agregaty oraz inny sprzęt służący do ratowania życia, zdrowia i mienia. WIĘCEJ.

 

Dla poszkodowanych

Ograniczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz ich późniejsza likwidacja to zadanie powołanego z inicjatywy samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. Zrzeszenie 31 gmin i samorządu województwa dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej i szybkiej pomocy finansowej. W 2015 roku organizacja udzielała wsparcia finansowego 13 razy. Wciąż czeka na nowych członków. WIĘCEJ.

 

Dla ochrony przeciwpowodziowej

W 2015 roku finiszowały kolejne ważne inwestycje zabezpieczające tereny zabudowane i pola uprawne przed powodzią. Jedną z najważniejszych była przebudowa i remont obiektów zapory we Włocławku. Przedsięwzięcie, o które zabiegał samorząd województwa zrealizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego wartość to 115 milionów złotych. WIĘCEJ

 

Modernizacje przeszły też kolejne odcinki wałów przeciwpowodziowych. Wśród nich: 6,8-kilometrowy odcinek wału nadwiślańskiego w gminie Wielka Nieszawka (WIĘCEJ), 3,1 kilometrowy odcinek wału nadwiślańskiego w gminach Ciechocinek i Aleksandrów Kujawski (WIĘCEJ) oraz 4,1-kilometrowy odcinek lewego wstecznego wału przeciwpowodziowego rzeki Osy w gminie Grudziądz (WIĘCEJ). Inwestycje zrealizował marszałkowski Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było stworzenie skutecznego systemu przeciwpowodziowego w rejonie wsi Zławieś Wielka. Dzięki wsparciu z naszego RPO powstała nowa automatyczna pompownia i śluza wałowa na Kanale Górnym w Czarnowie (WIĘCEJ). Przebudowę przeszła też stacja pomp na Kanale Dolnym (WIĘCEJ). Wartość obu inwestycji to blisko 14 milionów złotych.

 

Podsumowania 2015

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 stycznia 2016 r.