Aktualności

Lekcja języka angielskiego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Lekcja języka angielskiego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Podsumowania 2020. Dobra edukacja kluczem do dobrej przyszłości

Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia. Zależy nam, by młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, duże inwestycje w specjalistycznych placówkach oświatowych, stypendia dla najlepszych uczniów – w tym roku w dziedzinie edukacji udało się wiele. 

Siłą rozwoju regionu są jego mieszkańcy: ich wiedza, umiejętności i aktywność. Dlatego edukacja była i jest priorytetem samorządowych władz województwa. Budujemy pracownie do nauki zawodu dla osób z niepełnosprawnościami i  przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, przyznajemy stypendia dla najlepszych uczniów. W sytuacji lockdownu związanego z epidemią Covid-19 stworzyliśmy Kujawsko-Pomorską Szkołę Internetową, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. To potrzebne projekty, które odpowiadają potrzebom młodszych i starszych  podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Inwestujemy w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym dla trzech specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Bydgoszczy i Toruniu.

We wrześniu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Dzięki realizacji dwóch projektów, o łącznej wartości blisko 34 milionów złotych, placówka zyska nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Obecnie w budynku internatu trwają prace wykończeniowe dachu. Na trzecim piętrze gotowa jest instalacja elektryczna. Prace hydrauliczne zakończono już na wszystkich kondygnacjach. Trwa końcowy etap budowy windy. Zakończone zostały także prace konstrukcyjne basenu. Montowana jest zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. W budynku nowego przedszkola zamontowano drzwi zewnętrzne i parapety oraz prowadnice pod ściany przesuwne. Wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową i sanitarną. Na południowej i wschodniej ścianie gotowa jest już elewacja. Przy wejściu głównym przygotowano podjazd dla niepełnosprawnych. Zamontowana została także winda. Obecnie wewnątrz budynku trwa malowanie ścian i układanie płytek na ścianach i podłogach oraz montowane są drzwi.

W drugim naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu. Wkrótce ruszy etap wyposażania sal w nowoczesne sprzęty. Zajęcia w nowym budynku rozpoczną się wiosną. W ramach projektu powstało dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym. W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Odbiór techniczny obiektu odbył się w listopadzie.

Trwają przygotowania do kolejnej inwestycji, która zostanie zrealizowana w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze miasta, powstanie nowe przedszkole dla 21 dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie kompletowane są pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. W ramach wcześniejszego marszałkowskiego projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” w ośrodku zmodernizowano dwanaście pracowni zawodowych i utworzono dwie nowe. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość przedsięwzięcia to 3,8 miliona złotych.

Stypendia dla najlepszych uczniów

Ponad półtora tysiąca uczniów z naszego regionu otrzyma stypendia w ramach trzech marszałkowskich programów edukacyjnych „Prymus Kujaw i Pomorza”, „Humaniści na start” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Najlepsi otrzymają 5 tysięcy złotych rocznie. Dzięki projektowi „Prymus Kujaw i Pomorza” wsparcie zyskało 211 uczniów szkół podstawowych i 433 liceów, techników i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości. 400 młodych otrzyma stypendia w ramach programu „Humaniści na start”. Są to uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. W programie „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” adresowanym do uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia wyróżniliśmy 500 najlepszych.

Marszałkowska e-Szkoła

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa została uruchomiona w marcu. Projekt był odpowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. E-lekcje szybko zyskały dużą popularność, zajęcia online obejrzało ponad 2,5 miliona osób. Zainteresowanie, z jakim spotkała się nasza e-Szkoła sprawiło, że postanowiliśmy kontynuować projekt w wakacje. Przez całe lato transmitowaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Od nowego roku szkolnego zmieniliśmy formułę e-Szkoły. Proponujemy lekcje popołudniowe, do nauki zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy chcą rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę zdobytą w szkole i dobrze przygotować się do klasówek i egzaminów. Do zajęć w naszej e-Szkole wrócimy po feriach.

Kujawsko-Pomorskie z tytułem Samorządowy Lider Edukacji

Projekty realizowane przez samorząd województwa zostały docenione w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Program i konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” organizowany od 2011 przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC służy promowaniu najlepszych w sferze oświatowej polskich samorządów oraz upowszechnianiu „dobrych praktyk” w zakresie edukacji. Certyfikaty otrzymują gminy, powiaty i samorządy województw, które przyczyniają się do upowszechniania najwyższych standardów w lokalnej polityce edukacyjnej oraz wdrażają nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświatą.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 stycznia 2021 r.