Aktualności

Fragment mapy z portalu infostrada kujaw i pomorza

Plan zagospodarowania przestrzennego – zaproszenie do konsultacji

Zarząd województwa przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zamieszczamy ogłoszenie marszałka województwa o konsultacjach społecznych tego dokumentu, które rozpoczną się 29 maja i potrwają do 29 czerwca.

 

 

Po zakończeniu procesu konsultacji i rozpatrzeniu uwag i wniosków projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zostanie wniesiony pod obrady sejmiku województwa na pierwszej powakacyjnej sesji.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 maja 2018 r.