Aktualności

Podczas spotkania certyfikaty przystąpienia do kampanii ONZ dotyczącej zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe otrzymali przedstawiciele samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz Rypina i powiatu tucholskiego, fot. Andrzej Goiński
Podczas spotkania certyfikaty przystąpienia do kampanii ONZ dotyczącej zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe otrzymali przedstawiciele samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz Rypina i powiatu tucholskiego, fot. Andrzej Goiński

Dialog o bezpieczeństwie

Działania związane z budowaniem odporności na klęski żywiołowe były tematem konferencji organizowanej przez Europejski Komitet Regionów oraz samorząd województwa, która odbyła się 22 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki oraz przedstawicielka Organizacji Narodów Zjednoczonych Rosalind Cook podpisali certyfikat przystąpienia naszego regionu do kampanii ONZ dotyczącej zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe.

 

Dialogi obywatelskie to formuła obowiązująca w ramach zainicjowanego przez Europejski Komitet Regionów cyklu „Rozważań nad Europą. Konferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim to spotkanie mające na celu przyjrzenie się z perspektywy lokalnej i regionalnej nowym ramom Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz redukcji ryzyka klęk żywiołowych oraz nowemu europejskiemu systemowi w tym zakresie.

 

– W mniejszym lub większym stopniu zawsze będziemy narażeni na występowanie katastrof. Dlatego potrzebujemy sprawnego systemu reagowania w takich przypadkach – mówi marszałek Piotr Całbecki – Bardzo ważna jest też solidarność międzyludzka. W Kujawsko-Pomorskiem od podstaw zbudowaliśmy instrument finansujący pomoc poszkodowanym, który działa w ramach Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. W ciągu pięciu lat jego działalności przekazaliśmy potrzebującym przeszło 2 miliony złotych.

 

Tematyka toruńskiego dialogu obywatelskiego wiąże się z otrzymaniem przez województwo kujawsko-pomorskie certyfikatu Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR), przyznanego w ramach kampanii  budowania odpornych miast (Making Cities Resilient Campaign, MCRC). Kampania ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe – między innymi poprzez edukację i inwestycje w odpowiednie zabezpieczenia, a także przez współpracę z partnerami, polegającą przede wszystkim na wymianie wiedzy i doświadczeń.  Nasze województwo jest pierwszym regionem w Polsce, które przystępuje do tego przedsięwzięcia. Podobne certyfikaty otrzymały także miasto Rypin i powiat tucholski.

 

– Poprzez przyłączenie się do ogólnoświatowej sieci do spraw zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi stajecie się państwo członkiem organizacji, która skupia ponad 4 tysiące miast. Dzięki temu zyskujecie dostęp do narzędzi i strategii, które pomagają zwalczać i zapobiegać klęskom żywiołowym – mówi Rosalind Cook z Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi.

 

W  konferencji z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz członków zarządu województwa Sławomira Kopyścia i Anety Jędrzejewskiej uczestniczyli także przedstawiciele samorządów lokalnych, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, środowisk naukowych i regionalnych instytucji, a także harcerze.

 

Podczas spotkania była także mowa o działalności powołanego z inicjatywy samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. To działające od pięciu lat zrzeszenie samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Organizacja skupia w tej chwili 54 samorządy lokalne z regionu oraz samorząd województwa i wciąż czeka na nowych członków.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 maja 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018 r.

 

Konferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiKonferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe” w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński