Aktualności

Fot. Jacek Smarz

Pieniądze na wspieranie młodych

Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu będzie zarządzał dedykowaną naszemu województwu częścią nowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Na mocy porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jako instytucja pośrednicząca POWER, dysponuje 114 milionami euro przeznaczonymi na pomoc młodym ludziom mającym trudności na rynku pracy.

 

Pieniądze te to nasza pula środków przypisana do pierwszej osi priorytetowej programu „Osoby młode na rynku pracy”. Zostaną wykorzystane na wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez pracy kobiet i mężczyzn do 29 roku życia, w tym także młodych osób niepełnosprawnych – między innymi na szkolenia, staże i praktyki, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanie pracy asystentów niepełnosprawnych i pomoc na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania.

– Chodzi o umożliwienie zdobycia zawodu i doświadczenia zawodowego, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji i, przede wszystkim, podjęcia pracy, w miarę stabilnej i z perspektywami. Zakładamy, że do 2023 skutecznie ułatwimy podjęcie zatrudnienia wielu młodym. Bezrobocie w tej grupie jest wciąż niepokojąco wysokie, do tego rodzi bardzo niekorzystne skutki społeczne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

15 stycznia 2014 r.