Aktualności

Ceremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ceremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pieniądze na lokalne inicjatywy społeczne

Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i radna województwa Katarzyna Lubańska uczestniczyli 19 sierpnia w uroczystości wręczenia umów grantowych, dotyczących lokalnych projektów w dziedzinie aktywizacji i wsparcia osób i środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Chełmnie. Środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), podzieliła Lokalna Grupa Działania (LGD) Chełmno.

 

Granty zostały przeznaczone m.in. na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc osobom dotkniętym przemocą domową i osobom zagrożonym ubóstwem oraz osobom niepełnosprawnym, aktywizację seniorów, organizację klubów młodzieżowych i środowiskowych oraz zalążków sieci wolontariackich. Wśród beneficjentów znalazły się głównie instytucje trzeciego sektora, które planują m.in. organizację warsztatów artystycznych, rękodzielniczych i psychologicznych, a także zajęć sportowych i promujących zdrowy styl życia, tworzenie grup wsparcia i celowaną indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Pieniądze otrzymały także m.in. chełmińskie siostry ze zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, które adresują przygotowany przez siebie projekt do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem dziedziczenia biedy. W pakiecie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze, warsztaty taneczne, kulinarne i plastyczne, zakładanie warzywnika, zajęcia ekologiczne i promujące zdrowy styl życia.

 

Lista wszystkich dofinansowanych przedsięwzięć   

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 sierpnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2021 r.

 

Ceremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia grantów LGD Chełmno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP