Aktualności

Wręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Pieniądze dla LGD

20 lokalnych grup działania (LGD) otrzymało 14 czerwca umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wręczył je wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Zdjęcia do pobrania

Lokalne Grupy Działania (LGD) środki otrzymane w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” przeznaczą na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Każde stowarzyszenie otrzymało na ten cel 74 tysiące złotych. Dzięki otrzymanym funduszom będą mogli organizować szkolenia, warsztaty i aktywizację dla lokalnych społeczności, aby wspólnie wypracować wdrożenie LSR w nowym okresie programowania. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 milion 480 tysięcy złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są w nim wskazane są kierunki rozwoju obszaru objętego LSR, wyznaczone na podstawie diagnozy danego obszaru i identyfikacji lokalnych potrzeb.

Lista beneficjentów

LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Czytaj także:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 czerwca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2022 r.

Wręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP