Aktualności

Wręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj Kuras
Wręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj Kuras

Dodatkowe środki dla LGD na przedsiębiorczość na wsi

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. W czwartek (13 czerwca) ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

 

Decyzja by powierzyć w ręce lokalnych społeczności środki na realizację działań odpowiadających na realne problemy i potrzeby mieszkańców okazała się sukcesem. LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dzięki dodatkowym środkom lokalne strategie rozwoju zostaną zasilone kwotą 6,3 mln zł. Środki trafią do mieszkańców z obszaru danej LGD na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Poszczególne LGD otrzymają od 490 tys. do 1,1 mln złotych.

 

Lista nagrodzonych Lokalnych Grup Działania:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

 

Lista LGD wraz z dodatkowymi kwotami na realizację lokalnych strategii rozwoju

 

Wydział Koordynacji RLKS

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 czerwca 2019 r.

 

Wręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj KurasWręczenie aneksów do umów LGD, fot. Mikołaj Kuras