Aktualności

Fragment plakatu konkursu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
Plakat konkursu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Pamięci „Dokty” – konkurs literacki z nagrodami

Książnica Kopernikańska w Toruniu i samorząd województwa zaprasza twórców Pomorza i Kujaw do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim Pamięci „Dokty”: „Wanda Błeńska, działaczka Armii Krajowej, lekarka, misjonarka”.

Na prace konkursowe czekamy od 1 maja do 30 września 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 października 2021 r.

Prace konkursowe zostaną przydzielone do jednej z dwóch kategorii wiekowych: 15–18 lat oraz powyżej 18 lat. Uczestnikom każdej z nich proponujemy inne ujęcie tematu:

  • „Taka jest Wanda” – Osoby, które ukończyły 18 lat zachęcamy do napisania opowiadania. Jego główną bohaterką powinna być Wanda Błeńska. Tekst może dotyczyć zarówno Jej działalności zawodowej, pracy misjonarskiej, jak i okresu II wojny światowej. Akcja może zostać ulokowana w dowolnym miejscu związanym z aktywnością Wandy Błeńskiej.
  • „Wpis na blogu Dokty” – Młodzież w wieku 15–18 lat (tj. do ukończenia 18 roku życia) namawiamy do wcielenia się w postać Wandy Błeńskiej i przygotowania pracy konkursowej w formie wpisu blogowego. Tekst powinien zawierać przemyślenia koncentrujące się na wybranym aspekcie życia lub dziedzinie aktywności Dokty (medycyna, działalność w AK, misje).

Wszystkie prace nadesłane w terminie zostaną ocenione pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, bogactwa językowego, poprawności stylistycznej i językowej.

 

Prace konkursowe prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: konkursliteracki@ksiaznica.torun.pl. Nie zapomnijcie również o: zdjęciu w dobrej jakości, a także o wypełnionych i zeskanowanych dokumentach – formularzu zgłoszeniowym, oświadczeniu uczestnika, oświadczeniu dot. praw autorskich, oświadczeniu rodzica/opiekuna (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu).

Wyżej wymienione dokumenty oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.ksiaznica.torun.pl/dla-czytelnikow/konkurs-pamieci-dokty.html
Więcej informacji: tel. (56) 622-66-42 w. 105.

 

Książnica Kopernikańska w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Książnica Kopernikańska w Toruniu

 

6 maja 2021 r.

 

Plakat konkursu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu