Aktualności

Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Trasa Stolno-Wąbrzeźno w budowie

Trwa gruntowna modernizacja 29-kilometrowego fragmentu trasy ze Stolna (powiat chełmiński) do Wąbrzeźna. To największa inwestycja na drogach wojewódzkich o wartości blisko 140 mln zł. Za przebudowę obu odcinków Stolno-Lisewo oraz  Lisewo-Wąbrzeźno odpowiada teraz konsorcjum firm  Kobylarnia SA i Mirbud SA, które w przetargu przedstawiło najkorzystniejsze oferty. Ten sam wykonawca odpowiada m.in. za dokończenie prac na drodze ekspresowej S5 pomiędzy Bydgoszczą i Świeciem.

 

– To  strategiczna inwestycja dla Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy, ponieważ daje dostęp do autostrady. Zależy nam aby jak najszybciej oddać obydwa odcinki do użytku mieszkańców i przejeżdżających, dlatego jestem przekonany, że konsorcjum Kobylarnia SA i Mirbud dokończy inwestycję do grudnia 2022 roku – mówi wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

Już w marcu wykonawca zgodnie z przedstawionym harmonogramem rozpoczął pierwsze prace budowlane. Wykonuje  niezbędne rozbiórki elementów betonowych, które wymagają ponownego ułożenia (krawężniki, nawierzchnie części chodników, przystanków i zjazdów). Prowadzone są kolejne prace związane z rozbudową odwodnienia, przebudową sieci uzbrojenia podziemnego, usuwaniem humusu i prace ziemne przygotowujące korpus drogi do wzmocnienia, a także prace związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego. W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace przy dużych przepustach w miejscowościach Stolno oraz Łabędź. Powstają tam tymczasowe drogi objazdowe (tak zwane by-passy). Usprawni to przebieg prac, które mogą być wykonywane na całej szerokości drogowych konstrukcji nad strugami.

 

Droga wojewódzka nr 548 łączy północną część naszego regionu z autostradą A1. Przebiega przez powiaty chełmiński i wąbrzeski oraz pięć gmin (Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk i Wąbrzeźno). Modernizacja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Prace w etapach do końca przyszłego roku

 

W okresie zimowym wykonawca przygotował też projekty tymczasowej organizacji ruchu. Zakładają one kontynuowanie przebudowy drogi etapami, przede wszystkim  w sposób połówkowy – zapewniający dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż trasy. 

 

Zgodnie z podpisanymi umowami:

  • na odcinek Stolno-Lisewo (19 stycznia bieżącego roku)
  • na odcinek Lisewo-Wąbrzeźno (6 listopada  ubiegłego roku)

wykonawca ma 18 miesięcy na realizację wszystkich prac. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Stąd zakończenia wszystkich prac planowane jest do końca 2022 roku. Najwcześniej kierowcy będą korzystać z odcinka Stolno-Krusin oraz Trzcianek –Wąbrzeźno. W tym roku kontynuowany będzie też remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 w Fryzanowie w gminie Dębowa Łąka. Nawierzchnia drogi zostanie przykryta mikrodywanikiem.

 

Nowy korpus drogi i ronda

 

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć rozbiórek. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami (powiat chełmiński), trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie (powiat chełmiński), w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

 

Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite (powiat chełmiński), przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Stolnie powstanie drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem pojawi się 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostaną na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek (powiat wąbrzeski).

 

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

 

Duże prace w całym regionie

 

Droga wojewódzka nr 548 jest jedną z blisko 90 dróg, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1700 kilometrów. Najwięcej dróg wojewódzkich funkcjonuje  w powiatach toruńskim i włocławskim (w każdym znajduje się około 140 kilometrów tras wojewódzkich).

 

Inwestycja w liczbach

  • Długość modernizowanej trasy:  28,5 km
  • Długość odcinka Lisewo-Wąbrzeźno: 14,5 km
  • Długość odcinka Stolno-Lisewo: 14 km
  • Koszt modernizacji odcinka Lisewo-Wąbrzeźno: 68,8 mln zł
  • Koszt modernizacji odcinka Stolno-Lisewo: 68,8 mln zł
  • Liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7
  • Gwarancja: 7 lat

 

Wydatki na inwestycje drogowe

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 mln złotych. Zostaną one wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji w perspektywie kolejnych 2 lat. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na naszej stronie.

 

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 maja 2021 r.

 

Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Remont DW 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP