Aktualności

Fot. Andrzej Goiński UMWKP
Fot. Andrzej Goiński UMWKP

Ostatni tydzień składania wniosków na małą retencję

Do końca miesiąca właściciele gospodarstw rolnych oraz wójtowie, burmistrzowie i starostowie mogą wnioskować o dotację na budowę lub renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Wysokość dofinansowania wynosi do 75 tysięcy złotych. W puli do rozdysponowania mamy pół miliona złotych.

 

– Niewielkie ilości opadów w regionie powodują stepowienie ziemi, a mała retencja to prosty sposób na gromadzenie wody, dbając przy tym o środowisko naturalne, zapobiegając skutkom susz i ograniczając ryzyko powodziowe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Wnioski o dotację na budowę zbiorników wodnych o wielkości minimalnej 0,10 ha, a maksymalnej 1 ha mogą składać wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz rolnicy, którzy posiadają numer indentyfikacyjny producenta rolnego nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów.

 

Do pobrania:

 

Wnioski można składać do 31 marca:

  • osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowski przy placu Teatralnym 2 w Toruniu,
  • drogą pocztową (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego):
    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 marca 2022 r.