Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Odeszli …

Początek listopada – czas, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy cmentarze, dekorujemy groby. Pozwalamy sobie na chwile refleksji. W Kujawsko-Pomorskiem znicze pamięci zapłonęły między innymi pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 z ziemią z 400 miejsc kaźni na całym Pomorzu. Zapalili je m.in. marszałek Piotr Całbecki i sekretarz województwa Marek Smoczyk, którzy 1 listopada uczestniczyli też w kweście na toruńskim cmentarzu św. Jerzego. Środki ze zbiórki zasilą fundusz renowacji zabytków tej nekropolii.

 

…”Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą (…)
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna (…)
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…”

ks. Jan Twardowski

 

 

W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy między innymi

 

Lucynę Andrysiak, przewodniczącą sejmiku województwa pierwszej i drugiej kadencji, radną województwa w latach 1998-2014, komendantkę Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, pedagoga;

 

Jadwigę Aleksandrowicz, wieloletnią dziennikarkę „Gazety Pomorskiej”;

 

Mariana Chojnowskiego, oddanego pracownika Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego;

 

Alojzego Gładykowskiego, żołnierza Armii Krajowej, prezesa okręgu bydgoskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;

 

Ryszarda Jaworskiego, wieloletniego dziennikarza „Gazety Pomorskiej”, szefa toruńskiego oddziału „GP” (1999-2004), redaktora naczelnego tygodnika „Kujawy”, pracownika Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007);

 

Tomasza Malinowskiego, dziennikarza sportowego „Gazety Pomorskiej”, pasjonata sportu i działacza sportu amatorskiego, kierownika odnoszącej sukcesy drużyny do lat 10 Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej;

 

Antoniego Słocińskiego, wieloletniego dyrektora Teatru Baj Pomorski, aktora, reżysera i animatora kultury;

 

Michała Staśkiewicza, animatora kultury, reżysera, publicystę, byłego szefa wydziału kultury, turystyki i sportu Urzędu Miasta Torunia;

 

Józefa Żurka, odznaczonego marszałkowskim Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis kombatanta drugiej wojny światowej, najstarszego Polaka;

 

Kazimierza Wacha, żołnierza 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, wieloletniego dyrektora Zakładu Energetycznego w Toruniu, prezesa okręgu toruńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Nasze myśli i modlitwy poświęcamy też w sposób szczególny ofiarom zbrodni pomorskiej – przedstawicielom polskiej inteligencji, osobom zaangażowanym w krzewienie polskości, a także ich rodzinom bestialsko zamordowanym przez niemieckich okupantów w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej. Zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny i przeprowadzone według przygotowanych zawczasu list proskrypcyjnych masowe rozstrzeliwania ludności cywilnej pochłonęły dziesiątki tysięcy istnień. Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego – liczbę ofiar, wśród których były też kobiety i dzieci, szacuje się na co najmniej 30 tysięcy. W Toruniu stanął pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, symboliczne miejsce ich upamiętnienia. Zbrodnia pomorska – musimy pamiętać (film)

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 października 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2018 r.

 

Kwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKwesta na toruńskim cmentarzu św. Jerzego, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia zapalenia zniczy pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia zapalenia zniczy pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia zapalenia zniczy pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia zapalenia zniczy pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia zapalenia zniczy pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Daniel Pach dla UMWKP