Aktualności

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradował Konwent Powiatów

Fundusze europejskie nowej perspektywy dla naszego województwa, sytuacja w regionie po roku epidemii, publiczny transport pasażerski i cyfryzacja były głównymi tematami wtorkowych (15 czerwca) obrad Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gośćmi posiedzenia, które odbywało się w Grudziądzu, byli marszałek Piotr Całbecki, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wojewódzki kurator oświaty Marek Gralik.

O środkach europejskich perspektywy 2021-2027 mówił gospodarz województwa. W swoim wystąpieniu nawiązał do prowadzonych obecnie z rządem negocjacji dotyczących budżetu naszego nowego programu regionalnego. Jak wiadomo, upubliczniona już podstawowa kwota alokacji, liczona według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia, wynosi dla naszego regionu 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje wciąż jednak sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej (chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne). Uważamy, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Nasze stanowisko negocjacyjne, dla którego marszałek Piotr Całbecki otrzymał w regionie szerokie poparcie, sprowadza się w wymiarze finansowym do usilnych starań o to, by budżet naszego programu regionalnego nowej perspektywy zamknął się kwotą co najmniej 2 miliardów euro. Kontrakt z rządem w tej sprawie powinien zostać uzgodniony do końca czerwca. Jesienią czekają nas negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kierunków inwestowania pieniędzy.

Samorząd województwa liczy też na środki dla regionu z Krajowego Planu Odbudowy. Marszałek Piotr Całbecki podkreślił dziś w Grudziądzu, że chcemy uczestniczyć w podziale i zarządzaniu tymi środkami, bo tylko to zapewni województwu realizację założonych celów polityki rozwoju. Zakładamy też, że pieniądze KPO zrównoważą mniejszą ewentualnie alokację w programie regionalnym. Ustawa wdrażająca KPO powinna zostać przyjęta przez parlament najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia, kiedy spodziewana jest pierwsza transza środków.

Podczas posiedzenia Konwentu Powiatów marszałkowi Całbeckiemu towarzyszyli dyrektorzy departamentów Funduszy Unijnych i Cyfryzacji, Rafał Pietrucień i Sławomir Kozłowski, oraz wicedyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Potoczek, a także prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio Jarosław Boryń i prezes Exea Data Center  Magdalena Mike-Gęsicka.

Zobacz

Oczekiwana jest też obecność dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka. Wojska Obrony Terytorialnej, które wspierają samorządy terytorialne w sytuacjach kryzysowych, okazały się bardzo pomocne w najtrudniejszych momentach epidemii Covid-19.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

15 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2021 r.

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grudziądz 15 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP