Aktualności

Nagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Nagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Firmy non profit dla solidarności społecznej

Laureaci wojewódzkiego konkursu, w którym oceniano spoty filmowe i prezentacje multimedialne popularyzujące ekonomię społeczną, odebrali we wtorek (15 czerwca) nagrody podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej.

 

– Ekonomia społeczna to przyszłość zdrowego społeczeństwa. Idea solidarności i współodpowiedzialności za tych, którym trudniej sobie poradzić w warunkach konkurencji, staje się coraz bardziej obecna w dyskursie publicznym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Konkurs, który został przeprowadzony online, odbywał się pod patronatem gospodarza województwa, przewodniczącej sejmiku i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Nadesłano 60 prac (4 spoty i 56 prezentacji). Jury, złożone m.in. z pracowników naukowych Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) i ekspertów w dziedzinie public relations, wysoko punktowało  oryginalność podejścia do tematu i zamysł realizatorski.  

 

W kategorii spot filmowy najlepszy okazał się Jan Janowski z Zespołu Szkół CKU w Gronowie, którego w procesie twórczym wspierała nauczycielka tej szkoły Krystyna Piotrowska. W kategorii prezentacja zwyciężył Mateusz Żebrowski  z Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (nauczyciel: Marek Beyger); drugie miejsce zajęła Julia Augustyniak (Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku), trzecie Agata Badźmirowska (Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu); przyznano też dwa wyróżnienia. Nagrodami w konkursie są vouchery zakupowe do sklepów oferujących sprzęt elektroniczny (dla młodych ludzi) i rabaty na wybrane studia w WSB (dla pedagogów). 

 

Nagrodę specjalną wywalczył Zespół Szkół CKU w Gronowie, którego uczniowie złożyli w konkursie najwięcej prac. Nagrodę publiczności – głosowali uczestnicy przeprowadzonej 28 maja debaty na temat ekonomii społecznej jako alternatywy dla zysku za wszelką cenę i wyścigu szczurów – zdobył autor najlepszej prezentacji, Marek Żebrowski z golubsko-dobrzyńskiego Zespołu Szkół Anny Wazówny.

 

Organizatorem konkursu i debaty był marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

 

15 czerwca 2021 r.  

 

Nagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPNagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu popularyzującego ideę ekonomii społecznej, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP