Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Podczas swego wczorajszego (27 października) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa warunkami udzielania wsparcia w ramach najniższego poziomu polityki terytorialnej oraz kryteriami wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie z obszaru polityki społecznej, rozwoju infrastruktury medycznej, energetyki odnawialnej i przygotowywania terenów pod inwestycje. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Posiedzenie rozpoczęła informacja na temat stanu wdrażania RPO, zaprezentowana przez dyrektorów Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim, Kamilę Radziecką i Łukasza Jaworskiego, oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beatę Piskorską. WUP jest instytucją pośredniczącą RPO w dziedzinie projektów dedykowanych rynkowi pracy.

 

Ważny segment tematyczny dotyczył środków przeznaczonych w RPO na rozwój bazy materialnej publicznej służby zdrowia. Uruchamiamy pieniądze na inwestycje w szpitalach wojewódzkich i szpitalach powiatowych oraz na rozwój diagnostyki w opiece ambulatoryjnej (podstawowa opieka medyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna).

 

Zatwierdzone dziś kryteria wyboru projektów dotyczą także sfery szeroko rozumianego wsparcia rodzin oraz aktywizacji społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych wykluczeniem. Chodzi o środki na przedsięwzięcia w dziedzinie integracji społecznej oraz takie, które poszerzają dostępność usług społecznych adresowanych do rodzin i instytucji pieczy zastępczej.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2016 r.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl