Aktualności

XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński
XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński

Unitas Durat dla Wandy Szkulmowskiej, honorowe obywatelstwo dla bpa Suskiego

Ceremonia wręczenia medalu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis zasłużonej promotorce sztuki ludowej Wandzie Szkulmowskiej (na zdjęciu) odbyła się podczas ostatniego (28 października) posiedzenia sejmiku województwa. Sejmik przyznał tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ordynariuszowi diecezji toruńskiej księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu.

 

Wanda Szkulmowska jest od kilkudziesięciu lat promotorem sztuki i tradycji ludowej naszego regionu. Głównym celem podejmowanych przez nią działań były popularyzacja sztuki ludowej i wsparcie dla twórców. Jako pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w latach 1956-1988 stworzyła nowatorski system promocji i mecenatu oparty na stypendiach, prezentacji dorobku środowisk regionalnych i wystawach indywidulanych. Jest autorką wielu publikacji poświęconych sztuce ludowej oraz wydawnictwa multimedialnego „Ziemia rodzinna to Kujawy”. Współtworzyła programy telewizyjne na temat zespołów folklorystycznych „Na swojską nutę”. Organizowane przez nią konkursy łączyły egiony etnograficzne województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Następnie radni podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu i wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Romana Czai, który wpisuje się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły 2017 oraz 550. rocznicy podpisania II Pokoju Toruńskiego, który zakończył wojnę trzynastoletnią.

 

Wśród głównych tematów części merytorycznej sesji znalazły się m.in. informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w trzynastu szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przedstawi działania planowane do realizacji jako zadania własne samorządu województwa, wnioskowane przez KPZMiUW do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

 

Sejmik przyjął uchwały dotyczące powołania i wyboru przedstawicieli województwa w radzie społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz wyznaczył przedstawiciela do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

Radni województwa podjęli także decyzję w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ściekowej Jeżewo, Koronowo i Wielka Nieszawka oraz w sprawie likwidacji z dniem 31 marca 2017 brodnickiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Chęć przejęcia księgozbioru wyraził samorząd powiatu brodnickiego – całość ma trafić do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Na sesji została też podjęta uchwała dotycząca przekazania księgozbioru oraz mienia ruchomego z likwidowanej filii innej biblioteki, dla której organem prowadzącym jest samorząd województwa. Księgozbiór żnińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy trafi do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Czytaj też Restrukturyzacja bibliotek

 

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016 r.

 

XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński XXV sesja sejmiku, fot. Andrzej Goiński