Aktualności

Podczas III Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej rozmawiano między innymi o sposobach wsparcia rodziny w wykonywaniu jej funkcji, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl
Podczas III Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej rozmawiano między innymi o sposobach wsparcia rodziny w wykonywaniu jej funkcji, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl

O pomocy społecznej na forum

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego były organizatorami III Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. Wydarzenie odbywało się w Toruniu 11 i 12 grudnia pod honorowym patronatem marszałka Piotra Całbeckiego.

 

Pierwszą cześć obrad poświęcono problematyce zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych, a także zlecaniu zadań podmiotom ekonomii społecznej. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, jednostek samorządowych oraz radcy prawni. W ramach bloku prawnego przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogli uzyskać informacje dotyczące aspektów prawnych w obszarze działań JST dotyczących spraw społecznych.

 

Drugiego dnia rozmawiano o skutecznym wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na pokonywaniu trudności, które mogą napotkać na swojej drodze rodzice zastępczy. Zastanawiano się również nad skutecznymi metodami organizacji działań wspierających rodzinę. W obradach uczestniczyły również rodziny zastępcę z Kujawsko-Pomorskiego, które mogły podzielić się swoimi praktycznymi doświadczeniami z uczestnikami forum. Ilustracją do omawianej problematyki był projekt partnerski „Rodzina w Centrum”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W jego ramach we wszystkich dziewiętnastu powiatach ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie działają ośrodki oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie. Więcej o projekcie tutaj.

 

Forum zostało zorganizowane przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 grudnia 2017 r.