Aktualności

fot. Jacek Piotrowski

O polityce terytorialnej w powiatach

W Urzędzie Marszałkowskim odbywa się dzisiaj (27 stycznia) spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych z 17 Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w regionie. Rozmowy ze starostami, burmistrzami i wójtami dotyczą stanu prac nad przygotowaniami do wdrażania trzeciego poziomu polityki terytorialnej oraz ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Na projekty związane z polityką terytorialną samorząd województwa zarezerwował  ponad pół miliarda euro (czyli około dwa miliardy złotych). Chodzi o przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach.

– Pierwszy poziom polityki terytorialnej, czyli ZIT, obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny. Drugi poziom – regionalny i subregionalny – dedykowany jest dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych. Działaniami z zakresu polityki terytorialnej obejmiemy też wszystkie powiaty oraz społeczności lokalne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Podstawą trzeciego poziomu polityki terytorialnej są obszary powiatów ziemskich. Jego realizacja będzie się opierać na partnerstwie wchodzących w skład danego powiatu samorządów lokalnych. Zasięg terytorialny wszystkich Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) został określony przez zarząd województwa na podstawie deklaracji jednostek samorządu terytorialnego o chęci współpracy w ramach ORSG. Przedstawiciele samorządów z terenów poszczególnych ORSG podpisali już 17 porozumień tworzących lokalne partnerstwa. Korzystają też ze wsparcia ekspertów przy przygotowywaniu strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów.

Na podstawie tych strategii samorządy wchodzące w skład ORSG będą mogły starać się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafi na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej oraz zmniejszających bezrobocie.

Celem wtorkowego spotkania jest przekazanie informacji dotyczących założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego, omówienie stanu prac nad strategiami Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz prezentacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej.

Czytaj też:
Rozmawiamy o ZIT
O polityce terytorialnej dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia
Kolejny etap prac nad nowym RPO

 

fot. Jacek Piotrowski

 
Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

27 stycznia 2015 r.