Aktualności

Fot. Plac zabaw w Białych Błotach

Na konferencji o rozwoju powiatu bydgoskiego

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski weźmie udział w konferencji „Powiat Bydgoski – współpraca podmiotów życia obywatelskiego gwarancją rozwoju regionu”, która odbędzie się dzisiaj (27 stycznia) w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W spotkaniu wezmą udział samorządowcy, sołtysi i liderzy sołeccy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz nauki, a także przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu.

 

Wydarzenie organizowane przez Fundację Rzeczpospolita Polska Nasza odbędzie się w ramach cyklu konferencji „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi” zaplanowanych w każdym powiecie województwa.

 

W programie spotkanie między innymi panel samorządowy „Potencjał gminy atrakcyjnością powiatu” oraz panel przedsiębiorczy „Współpraca sektora biznesowego, samorządowego i obywatelskiego gwarancją sukcesu Regionu”. Odbędzie się także prezentacja produktów tradycyjnych, występy artystów i zespołów ludowych oraz stoisk przedsiębiorców z powiatu bydgoskiego.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Piotr Całbecki.

 

Program konferencji tutaj

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 stycznia 2015 r.