Aktualności

fot. J. Czerwiński

Cyfrowa archiwizacja włocławskich zbiorów

W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku rozpoczął się proces digitalizacji zbiorów. Pierwszy etap cyfryzacji obejmie 900 dzieł sztuki – kolekcje malarstwa dawnego, grafiki i rysunku oraz zbiory kartograficzne i archiwalne materiały audiowizualne. Podjęte działania są częścią projektu „e-Kultura” realizowanego w instytucjach kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W pierwszej kolejności proces cyfryzacji objął kolekcję portretu polskiego, która liczy prawie dwieście prac znakomitych twórców – Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Olgi Boznańskiej i innych. Zbiór obejmuje również portrety sarmackie, członków rodów ziemiańskich oraz portrety władców i bohaterów narodowych. 

 

Na potrzeby digitalizacji zbiorów we włocławskim muzeum utworzono tymczasową pracownię wyposażoną w stelaż, komputery, aparaty oraz oświetlenie, które zasilane jest mocą 6000 W.  Zdigitalizowane zbiory w połowie roku będzie można zobaczyć w formie elektronicznej na stronie internetowej www.muzeum.wloclawek.pl.

 

Projekt „e-Kultura” zakłada również wyposażenie muzeum w sprzęt oświetleniowy, fotograficzny oraz komputerowy na najwyższym poziomie technologicznym.  Dostarczona aparatura znalazła się już w nowo utworzonej pracowni digitalizacji i reprografii zbiorów muzealnych, która została otwarta na początku stycznia. 

 

Docelowo cyfryzacją w ramach własnej pracowni zostaną objęte wszystkie zbiory włocławskiego muzeum, które obecnie liczą ok. 40 tysięcy eksponatów. Digitalizacja nie sprowadza się jedynie do cyfrowego zapisu dzieł. Ma ona na celu przede wszystkim ułatwienie dostępu do zbiorów muzealnych oraz wspierać działania konserwatorskie, dokumentacyjne i edukacyjne. Ponadto jest bezcenną szansą na kontakt z dziedzictwem kulturowym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

W 2013 roku w ramach projektu „e-Kultura” w budynkach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zamontowano ekrany interaktywne prezentujące aktualne wydarzenia oraz zapowiedzi wystaw, imprez i koncertów.  Ponadto w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce zainstalowano kilkanaście kamer internetowych oraz dostarczono kilkadziesiąt audio przewodników, z których można korzystać w czterech językach.

 

Projekt  „e-Kultura” jest częścią, realizowanego przez Urząd Marszałkowski, projektu „e-Usługi – e-organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Jego zamierzeniem jest zintegrowanie w jeden elektroniczny system działań podejmowanych przez instytucje samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji tutaj

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest instytucją kultury samorządu województwa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 stycznia 2015 r.