Aktualności

Fot. W spotkaniach w Brukseli uczestniczyli dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Rafał Pietrucień oraz jego zastępca Barbara Jesionowska, fot. M. Matusiak
Fot. W spotkaniach w Brukseli uczestniczyli dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Rafał Pietrucień oraz jego zastępca Barbara Jesionowska, fot. M. Matusiak

O naszym RPO z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W Brukseli odbyło się 18 stycznia pierwsze spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z reprezentantami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Rozmowy dotyczyły między innymi kryteriów dla konkursów organizowanych w ramach naszego RPO.

 

W organizacji cyklicznych spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej uczestniczy Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Ich celem jest m.in. wsparcie ze strony Komisji Europejskiej w zakresie wypracowywania kryteriów dla konkursów organizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Ponadto spotkania mają pomóc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wdrażaniem programu oraz w prawidłowym wypełnianiu warunków ex-ante w obszarze badań i innowacji oraz zrównoważonego transportu i infrastruktury sieciowej (infrastruktury drogowej i kolejowej).

 

Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli

 

19 stycznia 2016 r.