Aktualności

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej Goinski
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej Goinski

To im pomagają uczestnicy Balu Marszałka

Dochód z Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego trafi do podopiecznych dwóch instytucji prowadzonych przez siostry elżbietanki: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim.

 

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim mieszka pięćdziesięcioro podopiecznych, dzieci i młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz z tak zwaną niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową). Tu korzystają z rehabilitacji, uczą się i rozwijają w dostępnych sobie sferach. Oprócz zapewnienia całodobowej opieki podopiecznym, placówka organizuje też zajęcia świetlicowe, spacery, wycieczki, zabawy i gry sportowe. Działalność DPS wspiera Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym”. Rozmowa z siostrą Małgorzatą Kwiatkowską, dyrektorką DPS w Kamieniu Krajeńskim.

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu pomaga dziewczynkom niepełnosprawnym intelektualnie oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadząc działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Organizuje kształcenie specjalne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Obecnie opiekuje się 28 podopiecznymi. Od 3 lat przy ośrodku działa Niepubliczne Przedszkole Integracyjne. Dziewczęta starają się opiekować przedszkolakami, te z kolei uczą się tolerancji wobec niepełnosprawności dziewcząt.

 

Pieniądze zebrane podczas pięciu poprzednich edycji balu trafiły do sześciu organizacji i instytucji, które niosą pomoc i opiekę niepełnosprawnym mieszkańcom naszego województwa: Hospicjum dla Dzieci Nadzieja w Toruniu, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku oraz Domu Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej.

 

balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

20 stycznia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2016 r.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu, fot. Andrzej Goiński