Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl
Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl

Wyposażenie dla warsztatów zawodowych w Ośrodku Braille’a

Nowoczesny sprzęt komputerowy i specjalistyczne pomoce dydaktyczne o wartości blisko 701 tysięcy złotych. We wtorek (19 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę wyspecjalizowanego wyposażenia tyfloinformatycznego dla uczniów i nauczycieli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

W bydgoskim Ośrodku Braille’a, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski, kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie ponad 400 podopiecznych. W skład ośrodka wchodzą:

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa,
  • gimnazjum,
  • liceum ogólnokształcące,
  • liceum dla dorosłych,
  • szkoła policealna,
  • zasadnicza szkoła zawodowa,
  • szkoła przysposabiająca do pracy,
  • oddział zajmujący się edukacją osób głuchoniewidomych.

Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Dzięki temu projektowi zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu. To przedsięwzięcie szczególnie ważne z punktu widzenia dopełnienia procesu edukacyjnego dzieci niewidomych i słabowidzących. Chcemy, by oferta kształcenia tego typu szkół wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i odpowiadała wymaganiom rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Dzięki realizacji finansowanego z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego marszałkowskiego projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” możliwe było utworzenie dwóch nowych, w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostały pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji (więcej). Wartość projektu to 3,8 miliona złotych.

We wtorek (19 marca) została podpisana umowa na zakup sprzętu komputerowego, pomocy tyflodydaktycznych (ułatwiających naukę informatyki osobom niewidomym i niedowidzącym) oraz wyposażenia dla pracowni zawodu technik tyfloinformatyk. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, prezes zarządu firmy Altix Sp. z o.o. Adam Kalbarczyk, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Małgorzata Szczepanek. Specjalistyczny sprzęt, który trafi do Ośrodka Braille’a, to między innymi nowoczesne maszyny służące do druku pisma Braill’a, elektroniczne lupy pozwalające przeczytać nawet najdrobniejszy tekst, mówiące wagi kuchenne do nauki zawodu, nowoczesne notatniki z monitorami, które przetwarzają wyświetlany na ekranie tekst na postać brajlowską. Jego wartość wynosi blisko 701 tysięcy złotych. Dzięki inwestycji uczniowie ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, oprogramowania oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych w zawodzie. Dostawy wyposażenia podejmie się firma Altix Sp. z o.o. z Warszawy.

Najistotniejsze jest to, że nowoczesna technologia informacyjna wychodzi poza strefę marzeń moich uczniów i staje się dla nich rzeczywistością. Sprzęt, który do nas dotrze ułatwi im naukę i codzienne funkcjonowanie – podkreśla dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Małgorzata Szczepanek.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj także:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

19 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2019 r.

Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl Uroczyste podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy, fot. Szymon Zdziebło/tatantoga.pl