Aktualności

Szkolenia TARR, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Szkolenia TARR, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nowe technologie w kształceniu – trwają zapisy na szkolenia

Nauczyciele z naszego regionu mają szasnę na rozwinięcie swoich umiejętności dydaktycznych. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia z wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

 

Zdobywanie nowych umiejętności to inwestycja we własną przyszłość. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić kluczowe kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach komputerowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Pandemia spowodowała, że praca i nauka w formie zdalnej, stała się bardzo popularna. Ponadto rosnąca liczba udogodnień technologicznych zachęca do korzystania z nich w procesie dydaktycznym, aby w kreatywny sposób urozmaicić prowadzone zajęcia. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” to szkolenia skierowane w szczególności do nauczycieli z naszego regionu. W programie między innymi nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w internecie i edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Szkolenie TIK w pracy dydaktycznej trwa 60 godzin i realizowane jest w formie wyjazdowej.

 

Terminy szkoleń:

  • 10 – 15.07.2022 r.
  • 24 – 29.07.2022 r.
  • 31.07 – 05.08.2022 r.
  • 07 – 12.08.2022 r.
  • 15 – 20.08.2022 r.

 

Szkolenia dla dydaktyków są organizowane w ramach projektu „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”. Jest on adresowany do osób od 25 do 67 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje oraz które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie naszego województwa. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – firmą ,,SEKA” oraz ,,Instytutem Badawczo-Szkoleniowym” zaprasza wszystkich chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Biuro projektu:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Włocławska 167

87-100 Toruń

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl

tel. 56 699 54 89

 

Szkolenia komputerowe w liczbach:

  • do końca czerwca 2023 roku 6 030 osób z regionu skorzysta ze szkoleń
  • od 2018 roku ponad 5 tys. uczestników wzięło udział w szkoleniach
  • ponad 390 grup przeszkolonych od początku realizacji projektu
  • 16 godzin trwa szkolenie specjalistyczne z systemów geoinformatycznych w praktyce (to najkrótszy kurs w ramach projektu). Najdłuższe szkolenia dotyczą programowania JAVA (432 godziny) oraz grafiki komputerowej (168 godzin)

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 kwietnia 2022 r.