Aktualności

Mapka okręgów wyborczych

Nowe okręgi wyborcze – sejmik przyjął nowelizację

Zmieniliśmy przyjętą 28 maja uchwałę o podziale regionu na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. Marszałek Piotr Całbecki zdecydował o opracowaniu nowego podziału, który uwzględnia uwagi komisarza wyborczego w Bydgoszczy. 30 lipca przyjął go sejmik.

Powodem zmian w geografii okręgów wyborczych jest odnotowany w aktualnych spisach wyborców spadek liczby mieszkańców regionu. Dlatego, zarządzeniem wojewody z lutego 2018, liczba mandatów do sejmiku została zmniejszona z obecnych 33 do 30. Będąca tego konsekwencją konieczność zmiany granic okręgów wyborczych jest wymuszona przepisami Kodeksu wyborczego, które ustalają wymóg jednolitej normy przedstawicielstwa (liczby mieszkańców przypadających na jeden mandat) oraz liczbę radnych wybieranych w jednym okręgu (od 5 do 15).

– Komisarz wyborczy, w ramach przysługujących mu kompetencji, zwrócił nam uwagę, że musimy usunąć wady prawne przyjętej w maju uchwały. Mam nadzieję, że teraz, kiedy proponujemy nowe granice okręgów, uwzględniające uwagi pana komisarza, będzie to zgodne z jego oczekiwaniami. Uznajemy, że nie czas już dziś na dyskusje. Jest czas, by mieszkańcy naszego regionu wiedzieli w jakim okręgu będą oddawać głosy i mogli w spokoju przygotować się do tych wyborów, a także wskazać swoich kandydatów do przyszłego sejmiku. Jest to sprawa najważniejsza. Nie możemy tu działać w chaosie. Nie może być tak, że na kilka miesięcy przed wyborami wyborcy w Kujawsko-Pomorskiem nie mają jasności w tym względzie – mówił  25 czerwca, podczas spotkania z dziennikarzami, gospodarz województwa.

Zanim pochylili się nad nim radni województwa, projekt uchwały w tej sprawie został zaopiniowany przez rady wszystkich 19 powiatów ziemskich i 4 miast na prawach powiatu w naszym województwie.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

30 lipca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2018 r.