Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Sesja sejmiku województwa

Obradował sejmik. Na wniosek marszałka Piotra Całbeckiego radni przyjęli nową uchwałę o podziale regionu na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. Zdecydowali też o uruchomieniu środków na rozwój małej infrastruktury sportowej.

Powodem zmian w geografii okręgów wyborczych jest odnotowany w aktualnych spisach wyborców spadek liczby mieszkańców regionu. Dlatego, zarządzeniem wojewody z lutego 2018, liczba mandatów do sejmiku została zmniejszona z obecnych 33 do 30. Będąca tego konsekwencją konieczność zmiany granic okręgów wyborczych jest wymuszona przepisami Kodeksu wyborczego, które ustalają wymóg jednolitej normy przedstawicielstwa (liczby mieszkańców przypadających na jeden mandat) oraz liczbę radnych wybieranych w jednym okręgu (od 5 do 15).

Pierwszą uchwałę w tej sprawie sejmik przyjął 28 maja. Marszałek Piotr Całbecki zdecydował o opracowaniu projektu nowego podziału, który uwzględnia uwagi komisarza wyborczego w Bydgoszczy. Nowe okręgi wyborcze do sejmiku – sejmik przyjął nowelizację

Sejmik zapoznał się z raportem ze stanu realizacji wojewódzkiego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego za lata 2015–2017. Choć w maju z raportem zapoznała się sejmikowa Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, zgodnie z wolą radnych zarząd przedstawił raport całemu sejmikowi. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przyjęty uchwałą sejmiku we wrześniu 2014. Samorząd województwa stara się zapewnić właściwą ofertą przewozową, widać jednak stały wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu drogowego. Według prognoz, będzie coraz mniej ludzi systematycznie jeżdżących koleją i autobusami. Działania samorządu województwa muszą się skupić na spowolnieniu tego trendu.

Radni wysłuchali także informacji o bezpieczeństwie sanitarnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którą co roku przedstawia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Sytuacja epidemiologiczna województwa w 2017 roku była dobra. Z chorób związanych z podróżami mieliśmy pojedyncze przypadki malarii i czerwonki bakteryjnej oraz kilkanaście przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. Niepokojącym zjawiskiem w naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, jest wciąż obniżająca się liczba rodziców decydujących się na szczepienie swoich dzieci. W ubiegłym roku szczepienia ochronne dzieci w pierwszym roku życia wykonane zostały na poziomie niższym niż dwa lata temu. Jest to efekt aktywnego działania ruchów antyszczepionkowych. Jak dotychczas nie ma w związku z tym zagrożenia epidemiologicznego.

Jeżeli chodzi o kontrolę zakładów pracy to dominującym czynnikiem szkodliwym był hałas. Dużym problemem jest nadzorowanie tzw. mobilnych zakładów kosmetycznych, wykonujących usługi w domu klienta, oraz tak zwanych wysp w galeriach handlowych, bez dostępu do bieżącej wody, oferujących manicure. Kolejnym problemem jest coraz większa liczba zakładów kosmetycznych wprowadzających zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, wykonywane bez nadzoru lekarza.

Radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy małej infrastruktury sportowej. Przy podziale środków oraz określeniu wysokości dofinansowania wzięto pod uwagę m.in. czy teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest terenem popegeerowskim oraz czy idea realizacji zadania jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej. Łącznie planuje się wsparcie 42 małych projektów sportowych. Zgodnie z pierwotnym założeniem w żadnym przypadku kwota dofinansowania nie przekracza polowy wartości zadania.

Sejmik zatwierdził włączenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz zmianę nazwy tego zespołu, a także statut Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

27 lipca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2018 r.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP