Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Absolutoryjna sesja sejmiku

Na poniedziałkowym (28 maja) posiedzeniu sejmik województwa przyjął sprawozdanie finansowe województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz udzielił absolutorium zarządowi województwa. Przyjął też uchwałę o nowym podziale  regionu na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku.

 

Sejmikowa Komisja Rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 i rekomendowała sejmikowi udzielenie absolutorium zarządowi. Ostateczną decyzję podjął dziś sejmik.

 

 

Ważnym punktem obrad były debata i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nowego podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku. Powodem przyjętych zmian jest spadek liczby mieszkańców regionu. Dlatego, zarządzeniem wojewody z lutego 2018, liczba mandatów do sejmiku została zmniejszona z obecnych 33 do 30. Będąca tego konsekwencją konieczność zmiany granic okręgów wyborczych jest wymuszona przepisami Kodeksu wyborczego, które ustalają wymóg jednolitej normy przedstawicielstwa (liczby mieszkańców przypadających na jeden mandat) oraz liczbę radnych wybieranych w jednym okręgu (od 5 do 15). Więcej informacji

 

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. „Reprezentując dwa miliony mieszkańców, radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego stoją na stanowisku, że Polska ma obowiązek pamiętać o najsłabszych, do których należą niewątpliwie osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z ratyfikowanymi przez nasz kraj konwencjami. Ze strony wszystkich, a szczególnie rządzących, potrzebne jest zrozumienie, co tym osobom jest najbardziej potrzebne. Postulaty zgłaszane przez protestujących są niczym innym, jak walką o ludzką godność. Konieczne jest zatem systemowe rozwiązanie w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Również samorząd województwa, w ramach swoich kompetencji i możliwości, a szczególnie w odniesieniu do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, winien włączyć się w realizację tych postulatów.” – czytamy w dokumencie.

 

Drugie z przyjętych stanowisk dotyczy rządowego programu „Mosty dla regionów” i jest apelem do premiera o umieszczenie w nim budowy nowych mostów na Wiśle w Kujawsko-Pomorskiem (w Toruniu, Siarzewie, Solcu Kujawskim i Bydgoszczy).    

 

W uroczystej części obrad podsumowano tegoroczną edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, przedstawiciele zwycięskich szkół odebrali nagrody. Na poziomie gimnazjalnym w konkursie triumfował  Zespół Szkół w Dobrzejewicach w powiecie toruńskim. Na poziomie ponadgimnazjalnym nagrodziliśmy Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bydgoszczy, I liceum Ogólnokształcące w Toruniu i Zespół Szkół Niepublicznych im. J. Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w powiecie żnińskim.

 

 

Kancelaria Sejmiku i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 maja 2018 r. 

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2018 r.

 

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKPFot. Łukasz Piecyk dla UMWKP