Aktualności

Ubiegłoroczna edycja Nagród Marszałka, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Ubiegłoroczna edycja Nagród Marszałka, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Nagrody Marszałka 2018

W tym roku po raz kolejny nadamy Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Gala 19 czerwca w Toruniu

 

– Nagrody trafią jak zwykle w ręce najlepszych z najlepszych – osób i zespołów, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą służą rozwojowi regionu. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Nagrody Marszałka przyznajemy w następujących dziedzinach:

 

 • gospodarka,
 • fundusze unijne,
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny,
 • edukacja,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia,
 • sport,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
 • promocja województwa.

 

 W tym roku zgłoszono 171 kandydatur, najwięcej w dziedzinie kultury (31), działalności społecznej (25) i sportu (24).

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 maja 2018 r.