Aktualności

Posiedzenie grupy roboczej ds. Zielonego Ładu, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Posiedzenie grupy roboczej ds. Zielonego Ładu, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Nowa wspólna polityka rolna – potrzebny konsensus wszystkich stron

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT) Isilda Gomes przeprowadzili w Brukseli serię konsultacji związanych z przygotowywaną przez nich opinią Komitetu Regionów na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, która będzie jednym z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości europejskiego rolnictwa.

 

– Wśród pytań, które sobie stawiamy w toku prac nad opinią, są m.in. te dotyczące wsparcia rolników, którzy zdecydują się na transformację gospodarstwa w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także kwestie dotyczące ograniczenia nieuczciwej konkurencji związanej z niekontrolowanym napływem importowanych produktów rolnych. Wierzę, że uda nam się osiągnąć konsensus wszystkich zainteresowanych stron także w kwestii kluczowej roli regionów  w zarządzaniu wspólną polityką rolną i w jej wdrażaniu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W pierwszym z serii spotkań konsultacyjnych wzięli udział interesariusze reprezentujący regiony oraz mniejsze jednostki administracyjne wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organizacje europejskich producentów rolnych. Tematem debaty były m.in. możliwe kierunki zmian wspólnej polityki rolnej i ich znaczenie dla rolnictwa w poszczególnych krajach, w tym w szczególności dla lokalnych społeczności, których pomyślność oparta jest na tej gałęzi gospodarki.

 

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się też z posłem do Parlamentu Europejskiego Herbertem Dorfmannem, który jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI), z zasiadającą w tej samej komisji europosłanką Marlene Mortler oraz z przewodniczącym AGRI Norbertem Linsem.

 

Gospodarz naszego województwa i pani Gomes, która jest też burmistrzem portugalskiej gminy Portimão, uczestniczyli w posiedzeniu grupy roboczej Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” („Green Deal Going Local”). Dyskusja skupiła się m.in. na planowanej reformie wspólnej polityki rolnej w kontekście uwarunkowań europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań zmierzających do osiągnięcia przez nasz kontynent neutralności klimatycznej do 2050 roku. Poruszono też kwestie dotyczące wyzwań związanych z koniecznością adaptacji rolnictwa Starego Kontynentu do zmian klimatu oraz ochrony bioróżnorodności upraw i zachowaniem zasobów naturalnych.

 

5 lutego przygotowywaną opinią zajmie się komisja NAT. Pierwszy projekt dokumentu powinien się pojawić na początku marca, jego przyjęcie zaplanowano na czerwcowe posiedzenie plenarne KR.

 

Zobacz też:

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 stycznia 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024 r.