Aktualności

Przyszłość unijnej polityki rolnej – spotkanie w Przysieku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Przyszłość unijnej polityki rolnej – spotkanie w Przysieku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Debata w Przysieku: przyszłość europejskiego rolnictwa

Unijna wspólna polityka rolna po 2027 roku była tematem środowej (17 stycznia) konferencji w Przysieku pod Toruniem, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk rolniczych i związani z wsią samorządowcy oraz eksperci. Gospodarzem spotkania był marszałek Piotr Całbecki, który pracuje obecnie nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat przyszłości europejskiego rolnictwa.

 

– Komitet Regionów zawsze opowiadał się za tym, by to regiony odgrywały główną rolę w zarządzaniu polityką rolną i jej wdrażaniu, bo oznacza to lepsze dostosowanie funduszy i narzędzi do specyfiki terytorialnej i sektorowej. [W przygotowywanej opinii] chcemy zaproponować między innymi właśnie takie podejście –  aby nie Bruksela, nie Paryż czy Warszawa, ale regiony decydowały o tym,  jak dystrybuować środki. Chcielibyśmy, by każdy region opracowywał własną strategię wykorzystywania tych pieniędzy – powiedział przed rozpoczęciem spotkania marszałek Piotr Całbecki.

 

Tematy, które pojawiły się w dyskusji, to m.in. nowe wyzwania związane z możliwą przyszłą integrację europejską Ukrainy, wspólna polityka eksportowa i polityka krótkich łańcuchów dostaw żywności. W konferencji uczestniczyli także wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa i radny województwa Jacek Chmarzyński.

 

Opinia KR na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej będzie jednym  z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości tej ważnej dziedziny gospodarki na naszym kontynencie. Marszałek Piotr Całbecki – który jest jednym z dwóch współsprawozdawców dokumentu (drugim jest przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w KR Isilda Gomes) – bezpośrednio po nominacji publicznie deklarował, że przed przygotowaniem dokumentu będzie się konsultował m.in. ze środowiskami producentów rolnych w naszym województwie.

 

Pierwsza dyskusja na temat przygotowywanej opinii na forum Europejskiego Komitetu Regionów została zaplanowana na 5 lutego, pierwszy projekt dokumentu powinien się pojawić na początku marca, jego przyjęcie zaplanowano na czerwcowe posiedzenie plenarne KR.

 

Gospodarz naszego województwa wielokrotnie reprezentował nasz region i Komitet Regionów na forum europejskim zabierając głos w kwestiach związanych z rolnictwem i przyszłą reformą wspólnej polityki rolnej, podkreślając za każdym razem rolę, jaką mają tu do odegrania europejskie regiony. Konsekwentnie opowiada się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych, a także przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa. Realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 stycznia 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2024 r.