Aktualności

Nowa wspólna polityka rolna, debata w COTER, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Nowa wspólna polityka rolna, debata w COTER, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Nowa wspólna polityka rolna musi rozwiązać obecne problemy

Przyszłość unijnego rolnictwa była tematem debaty marszałka Piotra Całbeckiego z członkami Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w Europejskim Komitecie Regionów (COTER). Spotkanie było kolejnym elementem konsultacji, służących wypracowaniu ostatecznego kształtu opinii Komitetu Regionów w tej kwestii.

 

– Przygotowywany nowy kształt wspólnej polityki rolnej ma na celu przezwyciężenie obecnych problemów nawarstwiających się w Europie. Warto zdawać sobie sprawę, że te trudności wynikają z niedostatecznej skuteczności obecnie obowiązującego modelu –  podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który, obok przewodniczącej Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT) Isildy Gomes, odpowiada za przygotowanie opinii jako współsprawozdawca. Dokument będzie jednym z kluczowych dla przyszłości rolnictwa w krajach Wspólnoty.

 

Debata w COTER była ważna, bo ta komisja zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z polityką spójności oraz budżetem i wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej.

 

Zatwierdzenie projektu opinii przez NAT spodziewane jest 22 marca, przyjęcie przez Komitet Regionów ostatecznej wersji dokumentu podczas czerwcowego (19.06) posiedzenia plenarnego.

 

Zobacz Europejska wspólna polityka rolna: trzeba słuchać opinii rolników

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

9 lutego 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2024 r.