Aktualności

Zrewitalizowana Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Zrewitalizowana Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Nowa odsłona rewitalizacji

Odnowione rynki, ulice i kamienice, przywrócone lokalnym społecznościom tereny poprzemysłowe oraz nowe funkcje dla niszczejących dotąd gmachów – to efekty realizacji inwestycji z zakresu rewitalizacji, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz wsparcie na rewitalizację trafi nie tylko do wszystkich miast, ale również na tereny wiejskie. Samorządy i społeczności lokalne przygotowują dokumenty strategiczne niezbędne do skutecznego zabiegania o wsparcie.

 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 lokalne programy rewitalizacji realizowały 32 miasta w regionie. Największymi beneficjentami były Bydgoszcz oraz Toruń. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć znalazły się:

  • Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy
  • Przebudowa ulicy Mickiewicza w Toruniu
  • Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku
  • Przystosowanie do nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych strefy nadrzecznej w Grudziądzu
  • Rewitalizacja centrum Inowrocławia
  • Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Chełmży
  • Odnowa placu Wolności w Tucholi
  • Rewitalizacja placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

 

– Pieniądze na realizację programów rewitalizacyjnych pomogły odmienić oblicza kujawsko-pomorskich miast. Teraz tego rodzaju wsparcie jest dostępne również dla społeczności na terenach wiejskich. Chodzi nie tylko o odnowę infrastruktury, ale przede wszystkim o pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych danych obszarów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

 

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne niezbędne do skutecznego zabiegania o wsparcie. Na etapie konsultacji społecznych dokumentu wyznaczającego obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji jest między innymi Bydgoszcz. Na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w naszym regionie trafi też 4,6 miliona złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wnioski o wsparcie złożyło 111 gmin. Więcej informacji o konkursie.

 

Więcej informacji o rewitalizacji

 

 Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 sierpnia 2016 r.