Aktualności

Opera Nova, fot. Marek Chełminiak dla ON
Opera Nova, fot. Marek Chełminiak dla ON

Nasze wydatki na kulturę

3,5 procenta wszystkich wydatków budżetowych, łącznie blisko 7 miliardów złotych – tyle na kulturę i ochronę dziedzictwa wydają rocznie polskie samorządy terytorialne wszystkich szczebli, wydatki województw to 20 procent tej sumy. Kujawsko-Pomorskie rozdysponowuje w ten sposób prawie 330 milionów, mamy drugie największe nakłady na utrzymanie bibliotek i trzecie miejsce pod względem liczby lokalnych punktów bibliotecznych.

 

Same tylko marszałkowskie instytucje kulturalne – opera i filharmonia, dwa teatry, ośrodek chopinowski, Pałac Lubostroń, dwie książnice, trzy instytucje muzealne, dwa centra animacji kultury, dwie galerie sztuki oraz Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (na zasadzie współprowadzenia) – pochłaniają rocznie 66 mln złotych (w ostatnich ośmiu latach wzrost o 40 proc.). – Jeśli uwzględnić także pieniądze na inwestycje, ich finansowanie pochłania niemal co dziesiątą budżetową złotówkę – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Biblioteki

 

W Polsce działa blisko 10 tysięcy publicznych placówek bibliotecznych, więcej niż połowa z nich to filie i punkty biblioteczne. Liczba tych pierwszych stale maleje, tych drugich, powstających z reguły w miejscach odległych od centrów kulturalnych, nieznacznie rośnie. Ze 130 takimi instytucjami jesteśmy na trzecim miejscu w kraju.

 

Lokujemy się na drugim miejscu jeśli chodzi o nakłady na utrzymanie bibliotek wojewódzkich – blisko 14 milionów złotych kosztowało nas w 2014 roku funkcjonowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy i toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej. Wyższe nakłady odnotowało tylko województwo śląskie. Jako jedyny samorząd wojewódzki w kraju posiadamy dwie tego rodzaju placówki, obie funkcjonują w dobrych, europejskich warunkach.

 

Największym naszym przedsięwzięciem inwestycyjnym ostatnich lat w dziedzinie kultury był zakończony w roku 2015, połączony z zakupami wyposażenia, kompleksowy remont modernizacyjny Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, w ramach którego zamontowano m. in. system wentylacyjno-klimatyzacyjny, szczególnie tu potrzebny ze względu na przechowywane cenne starodruki, oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe. Kosztował ponad 9 milionów złotych.

 

Do wartej ponad 13,5 miliona złotych modernizacji, której towarzyszyć będą między innymi duże zakupy instrumentów dla operowej orkiestry, przygotowuje się Opera Nova. Inwestycje zostaną przeprowadzone dzięki będącym w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny pokrywa samorząd województwa.

 

Jeszcze poważniejsza, połączona z rozbudową modernizacja czeka Filharmonię Pomorska, ale tu planowanie inwestycji jest na znacznie bardziej wstępnym etapie. Obecnie przygotowywany jest programu funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą do ogłoszenia konkursu architektonicznego. O środki, także z POIiŚ-u, na pierwszy etap przedsięwzięcia aplikujemy do MKIDN. Na wyasygnowanie wkładu własnego jesteśmy gotowi jeszcze w tym roku.

 

Muzea i ośrodki kultury

 

Mamy w kraju 4 tysiące centrów, domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic. Ponad 60 procent z nich działa na wsi, zdecydowanie wiejski charakter mają przede wszystkim świetlice (ponad 90 proc.). 60 proc. to właściwe raczej dla ośrodków miejskich centra animacji kultury, takie jak nasze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Bydgoskie wojewódzkie Centrum Kultury było w minionej ośmiolatce jednym z największych (wartość 5 mln złotych) beneficjentów marszałkowskich nakładów inwestycyjnych w dziedzinie kultury.

 

Ogólna liczba polskich muzeów to sporo ponad 900, 80 proc. z nich to instytucje prowadzone przez państwo lub samorządy, 80 proc. tych ostatnich prowadzą samorządy. W ubiegłym roku odwiedziła je 33-milionowa publiczność (wzrost rok do roku o prawie 10 proc.) i nie jest to głównie zasługa wycieczek szkolnych (mniej niż 17 proc. zwiedzających). W Kujawsko-Pomorskiem mamy 29 publicznych placówek muzealnych i 9 prowadzonych przez podmioty prywatne. Z ich oferty ekspozycyjnej skorzystało w ubiegłym roku ponad milion osób.

 

Czytaj też:

 

Raport GUS Kultura w 2015 r.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 października 2016 r.  

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2016 r.