Aktualności

Najmłodsi czytelnicy w gminnej bibliotece w Zelgnie w powiecie toruńskim, fot. Tytus Szabelski
Najmłodsi czytelnicy w gminnej bibliotece w Zelgnie w powiecie toruńskim, fot. Tytus Szabelski

Nasze dzieci statystycznie

Kujawsko-Pomorskie to młody region – co piąty z nas nie skończył osiemnastu lat. W ubiegłym roku urodziło się blisko 20 tysięcy dzieci. Od kilkunastu lat rodzi nam się więcej chłopców niż dziewczynek.

 

Opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami, tymi do lat 3, organizują przede wszystkim rodziny – ze żłobków i klubów dziecięcych korzystało w ubiegłym roku jedynie nieco ponad 4 tysiące maluchów. – Ale ten model opieki ma się szansę w najbliższym czasie bardzo zmienić – w naszym RPO 2014-2020 przeznaczamy znaczną pulę środków na ten segment polityki społecznej. Powstaną między innymi nowe miejsca w żłobkach i system dotowania opiekunek, domowych i zatrudnianych przez gminy – zapowiada marszałek Piotr Całbecki.

 

Znacznie więcej, bo blisko 62 tysiące dzieci, uczęszczało do przedszkoli. W ostatnich latach udało nam się znacząco zwiększyć liczbę miejsc w tego rodzaju instytucjach, przede wszystkim na wsi, ale marszałkowska administracja regionu zakłada kolejne inwestycje w tym zakresie. Chcemy tu osiągnąć wskaźniki takie, jak w najlepszych w tej mierze krajach Europy.

 

Mamy 130 tysięcy uczniów w podstawówkach i ponad 60 tysięcy w gimnazjach, zasadnicze szkoły zawodowe edukują 14 tysięcy młodych ludzi, licea 26 tysięcy, a technika i ogólnokształcące szkoły artystyczne 30 tysięcy.

 

Jesteśmy na trzecim miejscu w kraju jeśli chodzi o liczbę placówek bibliotecznych ze zbiorami adresowanymi do dzieci – oprócz bibliotek szkolnych mamy ich aż 18, z blisko 200 tysiącami pozycji na półkach. Dzieci w wieku 6-12 to najwdzięczniejszy obiekt edukacji poprzez literaturę – stanowią drugą najliczniejszą grupę korzystających z bibliotek (po osobach między 25 a 44 rokiem życia) i najliczniejszy odsetek (ponad 40 procent) zarejestrowanych użytkowników bibliotek w przedziale 0-19 lat.

 

Wszystkie dane za Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy (strona urzędu pod adresem bydgoszcz.stat.gov.pl.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 czerwca 2016 r.