Aktualności

fot. Jacek Smarz
fot. Jacek Smarz

Kształcenie ustawiczne – granty dla zwykłych ludzi

Urząd Marszałkowski przygotowuje system grantowego wsparcia na kursy i szkolenia zawodowe, oparte o analizę konkretnych potrzeb środowiskowych i współpracę z pracodawcami, a także system grantowego finansowania szkoleń językowych i informatycznych dla dorosłych, indywidualnych (na zasadzie voucherów szkoleniowych) i grupowych. Planujemy nim objąć blisko 10 tysięcy osób.

 

– Kształcenie ustawiczne, nauka przez całe życie by jak najlepiej dostosować się do warunków życia i pracy, to właściwa odpowiedź na wyzwania szybko zmieniającego się świata. Nasze oferta jest popytowa, dotyczy grantów dla zwykłych ludzi. Każdy będzie się mógł zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego lub któregoś ze współpracujących z nami podmiotów i otrzymać voucher na wybrane przez siebie szkolenie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Programy adresujemy do osób w wieku 18-65 lat, których sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza niż większości z nas – z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach i po 50. roku życia – z dodatkową preferencją dla zamieszkałych na terenach o wysokim bezrobociu.

 

W programie, w ramach którego będziemy finansować kursy językowe i komputerowe dla sześciu tysięcy osób, w wymiarze 160-180 godzin, dofinansowanie dla jednego uczestnika wyniesie od 600 do 2000 złotych plus koszty dojazdów. Chodzi o takie kursy, których punktem wyjścia jest indywidualne diagnozowanie umiejętności językowych, a zakończeniem oficjalny, uznawany powszechnie certyfikat językowy. Marszałek Całbecki nie wyklucza, że program uda się także rozszerzyć na osoby powyżej 65. roku życia – tą jego częścią mogłyby się zająć uniwersytety trzeciego wieku.

 

Program dotyczący podnoszenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych przygotowujemy z myślą o 2 600 uczestnikach, z pierwszeństwem dla zamieszkałych na obszarach o wysokim bezrobociu. Powstanie system grantowego wsparcia na kursy i szkolenia zawodowe, oparty o analizę konkretnych potrzeb środowiskowych i współpracę z pracodawcami.

 

Źródłem finansowania będzie nasz RPO 2014-20120. Projektom w dziedzinie kształcenia ustawicznego poświęcone są dwa z RPO-wskich konkursów zaplanowane do ogłoszenia w trzecim kwartale. Pula w każdym z nich to 4 miliony euro.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 czerwca 2016 r.