Aktualności

Kujawsko-pomorscy wystawcy na targach BioFach, fot. UMWKP
Kujawsko-pomorscy wystawcy na targach BioFach, fot. UMWKP

Nasi rolnicy ekologiczni w Niemczech

Województwo kujawsko-pomorskie prezentuje się na XXVII Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze (10-13 lutego), jednej z największych imprez targowych poświęconych certyfikowanym produktom ekologicznym. Promujemy się jako atrakcyjny turystycznie region w którym produkuje się organiczną żywność najwyższej jakości.

 

Biofach to ważne europejskie wydarzenie w tym segmencie gospodarki – w ubiegłorocznej edycji targów swoją ofertę przedstawiło ponad 2 tysiące wystawców, a liczba odwiedzających, w większości specjalistów z całego świata, przekroczyła 44 tysiące. W Norymberdze reprezentują nas rolnicy i przetwórcy zrzeszeni w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Producentów Ekologicznych Ekołan oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego. Nasze wojewódzkie stoisko jest częścią polskiej ekspozycji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Obecność na targach producentów z naszego województwa jest szczególnie uzasadniona. To właśnie w naszym regionie przed ponad 20 laty powstały pierwsze w Polsce rolnicze gospodarstwa ekologiczne. Obecnie mamy 401 tego typu gospodarstw oraz 18 ekologicznych wytwórni żywności.

 

W programie wizyty znalazło się również seminarium na temat organizacji systemu rolnictwa ekologicznego i certyfikacji produktów ekologicznych u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy przedstawiają na niej funkcjonowanie spółdzielni rolniczej zrzeszającej 75 gospodarstw prowadzących działalność według zasad biodynamicznych. Będzie mowa między innymi o tym jak zorganizowane są podział obowiązków i dochodów, marketing i dystrybucja. W programie seminarium przewidziano również prezentację jednej z firm certyfikujących produkcję ekologiczną, dotyczącą zasady przyznawania certyfikatów jakości.

 

Udział w targach, z którym łączy się wizyta studialna w Niemczech czterdziestoosobowej grupy naszych producentów rolnych i spożywczych, został częściowo sfinansowany ze środków pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20120.

 

Departament Rolnictwa i Geodezji

i Biuro Urzędu Marszałkowskiego

 

11 lutego 2016 r.

 

Kujawsko-pomorscy wystawcy na targach BioFach, fot. UMWKPKujawsko-pomorscy wystawcy na targach BioFach, fot. UMWKPKujawsko-pomorscy wystawcy na targach BioFach, fot. UMWKPKujawsko-pomorscy wystawcy na targach BioFach, fot. UMWKP