Aktualności

Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny
Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny

Nagrodziliśmy pasjonatów astronomii

Finał Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego za nami. We wtorek (13 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim finaliści prezentowali swoje prace. Najlepsi odebrali nagrody.

Rywalizacja konkursowa odbywała się w trzech kategoriach:

  • indywidualne lub zespołowe (zespoły maksymalnie trzyosobowe) projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym, artystycznym, fotograficznym,
  • prace dziennikarskie promujące astronomię w naszym województwie (wywiady, podcasty, nagrania wideo, nagrania audio),
  • indywidualna praca fotograficzna o tematyce „Człowiek i gwiazdy” (zdjęcia wykonane za pomocą smartfona).

W każdej kategorii wyłoniono finalistów w dwóch grupach: uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. W finałowym etapie konkursu wyniki prac badawczych przed komisją konkursową prezentowało łącznie osiem zespołów (cztery ze szkół ponadpodstawowych i cztery ze szkół podstawowych).

Laureaci w kategorii praca badawcza

  • w grupie uczniów szkół podstawowych

I miejsce zajęła Marta Czupajło, projekt „Strącone z niebios”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem (powiat radziejowski), opiekun Zbigniew Karpiński

  • w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych

I miejsce zajęli Filip Modliński , Yaroslav  Zakharov, Wiktor Nowicki, projekt „Wyznaczanie stałej słonecznej”, I LO im. Kasprowicza w Inowrocławiu, opiekun Eugeniusz Mikołajczak

Laureaci w kategorii praca dziennikarska

  • I miejsce zajęła Łucja Szymczak, praca „Astronomia w województwie kujawsko-pomorskim”, Szkoła Podstawowa „Cambridge Academy” w Toruniu, opiekun Aneta Korpalska

Laureaci w kategorii prace fotograficzne

  • w grupie uczniów szkół podstawowych
  • I miejsce zajęła Magdalena Czupajło, praca „Raz na wozie, raz pod wozem”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem, opiekuni: Genowefa Tomczak, Zbigniew Karpiński
  • w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych I miejsce zajął Wiktor Malinowski, praca „Człowiek i gwiazdy”, ZSRCKU w Przemystce, opiekun Agnieszka Rosińska-Jankowska

Pozostali laureaci X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego

Kujawsko-pomorskie astrobazy

W Kujawsko-Pomorskiem działa czternaście astrobaz, niewielkich ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych. Każde zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i ma własny program wydarzeń edukacyjnych.

W ramach realizowanego od 2019 roku programu „Niebo nad astrobazami” uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych m.in. z astrografii i wykorzystywania matematycznych metod w informatyce i astronomii, a także w warsztatach programowania i spotkaniach kół astronomiczno-geograficznych.

Kujawsko-pomorskie szkoły regularnie doposażane są w sprzęt do obserwacji nieba – teleskopy, lornetki astronomiczne, soczewki, kamery, baterie i elektroniczne nośniki pamięci oraz zestawy do fotografowania. W ramach projektu odbywają się także szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, które pozwalają im zdobyć kwalifikacje w zakresie metod indywidualnej pracy z uczniem, nauczania eksperymentalnego oraz wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program „Niebo nad astrobazami” realizowany jest dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Jego budżet to ponad 4 miliony złotych. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 1300 uczniów.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

14 grudnia 2022 r.

Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny Finał X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, fot. Piotr Nadolny