Aktualności

Wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, fot. UMWKP
Wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, fot. UMWKP

Firmy społeczne polecają się przed świętami

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu trwa wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) województwa kujawsko-pomorskiego. Podmioty ekonomii społecznej uczestniczą też w rozpoczynających się w najbliższą sobotę (17 grudnia) Targach Wystawienniczych Boże Narodzenie 2022.

 

Ekonomia społeczna  to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowana w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym. Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczamy:

 • spółdzielnie socjalne,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
 • spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Część z tych podmiotów posiada status przedsiębiorstwa społecznego, którego zadaniem jest m.in. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i na ten cel przekazywana jest część zysków z ich działalności.

 

Koordynacją i rozwojem ekonomii społecznej w naszym województwie zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Jednym z dorocznych wydarzeń, organizowanych przez ROPS, jest Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej. Podczas dwóch edycji tego Forum zorganizowano konkursy na „Najlepszy produkt PES”. Swoje produkty prezentowały podmioty z naszego regionu, a ten najlepszy był wybierany w drodze głosowania publiczności.

 

Na wystawie, która została otwarta 6 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim, prezentowane są  produkty, które zostały zgłoszone do konkursów na „Najlepszy produkt PES”.

 

 • Choinka świąteczna – Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem
 • Wyroby z drewna i wyroby ceramiczne – Fundacja Emaus z Torunia
 • Zestawy prezentowe – Wioska Mydlarska sp. z o.o. z Fiałek k. Górzna
 • Wyroby producentów sieci „Kropka” – Franczyza Społeczna „Kropka”
 • Plecak z banerów oraz zestaw samochodowy do podróży z psem – Fundacja Studio M6 z Torunia
 • Bibeloty szklane – Fundacja Wolna Wisła z Torunia
 • Lustra w drewnie – Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki” z Torunia
 • Czapki i kominy – Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Sławkowa
 • Zestawy prezentowe – Krainy Skrwy – Manufaktury Zdrowia z Raka k. Skrwilna
 • Zestawy prezentowe – Zakładu Aktywności Zawodowej z Białych Błot

 

Wystawę można oglądać na drugim piętrze Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

14 grudnia 2022 r.