Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Nagrody dla ludzi kultury

Uroczystość wręczenia nagród zarządu województwa za szczególne osiągnięcia w promowaniu sztuki, edukacji artystycznej oraz animowaniu życia kulturalnego regionu odbyła się 23 października w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego. Wyróżnienia otrzymało trzynaścioro pracowników instytucji kultury.

– Nasze nagrody to wyraz uznania za oddaną pracę i profesjonalizm animatorów, edukatorów oraz administratorów regionalnych instytucji kultury. Dzięki ich zaangażowaniu nasze jednostki bez przerwy rozwijają i poszerzają ofertę wystaw, prelekcji i interesujących spotkań z kulturą, odpowiadając na oczekiwania mieszkańców i najnowsze trendy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody zarządu województwa otrzymali wyróżniający się pracownicy marszałkowskich galerii sztuki i ośrodków animacji kultury: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz Pałacu Lubostroń w Lubostroniu. Wśród wyróżnionych jest także kierownictwo Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

Laureaci nagród zarządu województwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury:

 • Anna Fischer, pracowniczka Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, odpowiedzialna za zarządzanie finansami w instytucji.
 • Magdalena Kowalczuk, specjalistka ds. dydaktyki i upowszechniania kultury w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Głównym obszarem działalności Magdaleny Kowalczuk są zajęcia plastyczne w pracowniach dydaktycznych Galerii.
 • Kinga Wachek-Liszewska, pracowniczka Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, prowadząca zakładowe archiwum Galerii. Kinga Wachek-Liszewska współpracuje również przy organizacji konkursów plastycznych oraz projektów edukacyjnych.
 • Edyta Fordońska, referentka Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, odpowiedzialna za obsługę sekretariatu, proces rekrutacji uczestników Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży oraz organizację koncertów w ośrodku.
 • Alfreda Kala, księgowa Pałacu Lubostroń, związana zawodowo z Lubostroniem od 34 lat, zaangażowana nie tylko w sprawy finansowe instytucji, ale również w jej ochronę i rozwój.
 • Monika Bojarska, graficzka Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Jako specjalistka ds. projektowania graficznego, Monika Bojarska jest autorką wszystkich materiałów promocyjnych, towarzyszących realizowanym w ośrodku przedsięwzięciom kulturalnym.
 • Wojciech Budny, specjalista ds. filmu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, zajmujący się m.in. dokumentowaniem najważniejszych projektów, takich jak koncerty, wystawy i działania edukacyjne Ośrodka.
 • Hanna Ławniczak, pracowniczka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, działająca od wielu lat z niesłabnącym zaangażowaniem w sferze administracyjnej i marketingowej centrum.
 • Lech Łbik, historyk, naukowiec, pracownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, zatrudniony w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego od 1993 roku.
 • Paulina Kuhn, pracowniczka Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, która pełni funkcję koordynatorki projektów merytorycznych i organizacji działu programowego w tej instytucji.
 • Wojciech Rumiński, kierownik działu realizacji wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 • Gizela Pijar, dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury. Dzięki pani dyrektor, Wąbrzeźno prowadzi prężnie działającą placówkę o charakterze otwartego centrum kultury, gdzie każdy – od malucha do seniora – ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania oraz zamiłowania artystyczne i twórcze.
 • Jan Jabłoński, zastępca dyrektora ds. organizacji imprez i marketingu w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku. Jan Jabłoński jest organizatorem życia kulturalnego i animatorem kultury – przede wszystkim w dziedzinie sztuki słowa, teatru i muzyki.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 października w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. W części artystycznej wystąpiło trio jazzowe Antyjazz.

Wśród instytucji kultury prowadzonych i współprowadzonych przez samorząd województwa są opera i filharmonia, dwa teatry, ośrodek chopinowski, pałac w Lubostroniu, dwie książnice, dwa centra animacji kultury, dwie galerie sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, a także trzy instytucje muzealne. Pracowników marszałkowskich instytucji kultury wyróżniamy także z okazji: Międzynarodowego Dnia Muzyki,  Międzynarodowego Dnia Muzeów, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek i Międzynarodowego Dnia Teatru.

Beata Krzemińska  

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23 października 2018 r.

Fot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKP