Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa

Tegoroczna susza i jej skutki oraz sytuacja hydrologiczna regionu były tematem poniedziałkowej (7 września) nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa. Z inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego sejmik przyjął stanowisko w sprawie likwidacji skutków suszy, w którym apeluje do rządu o podjęcie działań osłonowych wobec rolników i rolniczych rodzin. 

 

Podczas posiedzenia radni zapoznali się z aktualnymi informacjami dotyczącymi wpływu suszy na uprawy i poziom wód w zbiornikach w województwie kujawsko-pomorskim, stanem prac powołanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego specjalnych komisji, które oceniają poziom poniesionych przez rolników i hodowców strat, oraz możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków rządowych. Informacje te przedstawił dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Baranowski.  Sytuację hydrologiczną naszego regionu,  jej złożoność oraz realizowane w tej dziedzinie projekty zaprezentował szczegółowo dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Franciszek Złotnikiewicz. Pełnomocnik marszałka województwa ds. dróg wodnych Stanisław Wroński poinformował radnych o aktualnej sytuacji w kwestii prac nad rozpoczęciem budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w kontekście potencjalnego wpływu tej inwestycji na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym regionie.

 

Wybrano też przedstawicieli sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty.

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 września 2015 r. 

ostatnia aktualizacja: 8 września 2015 r.

Fot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj Kuras