Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na wyposażenie pracowni w technikach i zawodówkach, fot. Jacek Smarz
Wsparcie trafi między innymi na wyposażenie pracowni w technikach i zawodówkach, fot. Jacek Smarz

Na nowoczesne kształcenie zawodowe

Modernizacja oraz wyposażenie warsztatów i pracowni nauki zawodu, organizacja dodatkowych zajęć oraz praktyk i staży u pracodawców, a także kursy dokształcające dla nauczycieli. Trwają nabory wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących tworzenia nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej w placówkach kształcenia zawodowego.

 

– Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy, by kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Jestem przekonany, że to co proponujemy będzie dla nich dobrym startem w życie zawodowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Pierwsze wsparcie w ramach RPO na kształcenie zawodowe już rozdysponowaliśmy. W lipcu członkowie zarządu województwa złożyli podpisy na umowach o dofinansowanie projektów dotyczących organizacji wysokiej jakości staży i praktyk dla 2,5 tysiąca uczniów techników i zawodówek oraz szkoleń dla trzystu opiekunów praktyk i staży. Więcej.

 

Aktualnie w toku (w trakcie i naboru i przed jego rozpoczęciem) są trzy konkursy w ramach RPO dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego. Do rozdysponowania jest 87 milionów złotych.

 

W pierwszym z nich można się ubiegać o wsparcie na tworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, przygotowanie dodatkowych zajęć i kursów przygotowawczych oraz wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także na kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do wzięcia jest 39,3 mln złotych. Nabór wniosków do 30 września. Szczegóły.

 

Kolejne dwa konkursy dotyczą rozbudowy szkolnej infrastruktury – między innymi modernizacji oraz wyposażenia warsztatów oraz pracowni kształcenia praktycznego, a także działań z zakresu e-edukacji. Jeden z nich skierowany jest do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego (szczegóły), drugi do pozostałych szkół zawodowych (szczegóły). W puli jest w sumie 48 milionów złotych. Nabory wniosków do 31 sierpnia oraz od 5 do 16 września.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 sierpnia 2016 r