Aktualności

Pierwsze wsparcie w ramach ZIT trafi między innymi na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach. Fot. Jacek Smarz
Pierwsze wsparcie w ramach ZIT trafi między innymi na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach. Fot. Jacek Smarz

Pieniądze dla ZIT

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził pierwsze kryteria oceny projektów dla konkursów dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT). Chodzi o podział środków na termomodernizację budynków, tworzenie miejsc dla przedszkolaków oraz organizację opieki dla dzieci do lat 3. Decyzje komitetu to kolejny krok w kierunku ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach ZIT.

 

ZIT jest ważną częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz istotnym elementem realizacji polityki terytorialnej województwa. Odchodząc od postrzegania obszarów przez pryzmat granic miast czy gmin, stawiamy na realizację przedsięwzięć, które służą rozwiązywaniu konkretnych problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych określonego terytorium – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych (więcej tutaj). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro.

 

Funkcję instytucji pośredniczącej (IP) dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez jego prezydenta. Do zadań IP należą między innymi: udział w przygotowaniu i zatwierdzaniu kryteriów wyboru projektów przy Komitecie Monitorującym RPO, współtworzenie harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT, ogłaszanie naborów wniosków o wsparcie, udział w procesie ich oceny oraz wybór projektów do dofinansowania.

 

Instytucja Pośrednicząca odpowiada także za przygotowanie Strategii ZIT – podstawowego dokumentu dla tego instrumentu, który zgodnie z tzw. ustawą wdrożeniową, przed uruchomieniem środków na realizację przedsięwzięć w ramach ZIT, musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski (jako instytucję zarządzającą RPO) oraz Ministerstwo Rozwoju. Komitet Sterujący ZIT (składający się z przedstawicieli wszystkich samorządów wchodzących w skład ZIT) przyjął strategię 31 maja i przekazał dokument do zaopiniowania.

 

Na ostatnim posiedzeniu Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny przyjął kryteria oceny projektów w ramach ZIT w zakresie:

  • efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (termomodernizacja w obiektach należących oraz nienależących do jednostek samorządu terytorialnego – z preselekcją oraz bez preselekcji). Wsparcie trafi na kompleksową modernizację energetyczną, izolację cieplną budynków, nowe systemy grzewcze – rozpisano trzy konkursy z alokacją 2,3 mln euro i dwa razy po 10 mln euro.
  • tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego – wsparcie inwestycyjne na budowę, przebudowę i remont obiektów, a także środki na tworzenie nowych placówek oraz rozszerzanie oferty istniejących ośrodków. Suma wsparcia w ramach dwóch planowanych konkurów to 3 mln euro.
  • rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na tworzenie żłobków, pokrycie kosztów zatrudnienia niani lub opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę przeznaczono pół miliona euro.

 

Ogłoszenie pierwszych konkursów dedykowanych dla ZIT spodziewane jest w drugiej połowie roku.

 

Czytaj też: Po czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO – pierwsze konkursy ZIT i granty na kształcenie ustawiczne

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 czerwca 2016 r.