Aktualności

Dobra wiadomość dla rodzin: będą pieniądze na nowe miejsca w przedszkolach, organizację systemu opieki nad dziećmi do lat trzech, kształcenie ustawiczne; fot Mikołaj Kuras
Dobra wiadomość dla rodzin: będą pieniądze na nowe miejsca w przedszkolach, organizację systemu opieki nad dziećmi do lat trzech, kształcenie ustawiczne; fot Mikołaj Kuras

Po czerwcowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO – pierwsze konkursy ZIT i granty na kształcenie ustawiczne

Uruchamiamy środki na nowe miejsca w przedszkolach i dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, budowanie systemu opieki nad dziećmi do lat trzech, edukację dorosłych, studia podyplomowe i wsparcie na pierwszy biznes dla zwalnianych z pracy oraz wsparcie przedsiębiorczości akademickiej i modernizację energetyczną budynków publicznych. Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie zaplanowanych na trzeci kwartał 2016.  

 

 

Na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej przeznaczamy w najbliższym czasie 2 miliony euro. – Zależy nam na rozwoju potencjału innowacyjnego regionu, przedsiębiorczość akademicka to najkrótsza droga komercjalizacji wyników badań naukowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Projektom w dziedzinie kształcenia ustawicznego poświęcone są dwa z zaplanowanych konkursów. W pierwszym z nich można będzie aplikować o pieniądze na organizację adresowanych do osób dorosłych szkoleń językowych i informatycznych, w drugim na uzupełnione o doradztwo zawodowe kursy zawodowe i kwalifikacyjne. Pula w każdym z nich to 4 miliony euro. Zależy nam, by uczestnikami projektów były przede wszystkim osoby których sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza niż większości z nas – z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach i po 50. roku życia.

 

Wnioski aplikacyjne do obu przygotowuje samorząd województwa, który planuje stworzenie systemu grantowego wsparcia na kursy i szkolenia zawodowe, opartego o analizę konkretnych potrzeb środowiskowych i współpracę z pracodawcami, a także systemu finansowania szkoleń językowych i informatycznych, indywidualnych (na zasadzie voucherów szkoleniowych) i grupowych.

 

Osoby zwalniane z pracy to grupa docelowa kolejnego spośród planowanych w drugim półroczu konkursów. Będą mogły skorzystać między innymi z oferty studiów podyplomowych i pieniędzy na pierwszy własny biznes, różnych form poradnictwa zawodowego, szkoleń i kursów, wsparcia pomostowego, dodatków relokacyjnych w przypadku podjęcia zatrudnienia w miejscu odległym od domu i możliwości podjęcia subsydiowanego zatrudnienia. Na przedsięwzięcia tego typu przeznaczamy 3 miliony euro.    

 

Po raz pierwszy na Komitecie Monitorującym stawały kryteria wyłaniania projektów w konkursach ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą (IP) dla wydzielonej z RPO puli środków przeznaczonych dla bydgosko-toruńskiego ZIT. Rolę IP pełni prezydent Bydgoszczy. Kryteria te trafiły pod obrady komitetu za pośrednictwem zarządu województwa i po ich zaakceptowaniu przez zarząd województwa.

 

Pierwsze ZIT-owskie konkursy, które zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w trzecim kwartale 2016, dotyczą wsparcia na inwestycje termomodernizacyjne w obiektach publicznych, tworzenia miejsc w przedszkolach i rozwój usług w sferze opieki nad dziećmi do lat trzech.

 

Pieniądze na przedsięwzięcia termomodernizacyjne – kompleksową modernizację energetyczną, izolację cieplną budynków, nowe systemy grzewcze – rozpisano na trzy konkursy z alokacją 2,3 mln euro i dwa razy po 10 mln euro.

 

Dobrą wiadomością dla rodzin są planowane ZIT-owskie konkursy o dofinansowanie projektów związanych z organizacją opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu. Na różne formy wsparcia w tym względzie rodzin z dziećmi do lat 3 – tworzenie żłobków, pokrycie kosztów zatrudnienia niani lub opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę – przeznaczono pół miliona euro; a na opiekę przedszkolną – tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, zakupy sprzętu multimedialnego i komputerowego, dodatkowe zajęcia, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli – w dwóch konkursach łącznie 3 miliony euro.

 

 

W konferencji prasowej marszałka województwa (17 czerwca), poświęconej uruchamianym właśnie środkom RPO, uczestniczyli także dyrektor Departamentu Edukacji Domicela Kopaczewska i wicedyrektor w tym departamencie Czesław Ficner oraz wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Iwona Jaszczuk i kierownik Biura Zarządzania RPO Eliza Kaczmarek.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2016 r.

 

Konferencja prasowa marszałka województwa poświęcona uruchamianym właśnie środkom RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja prasowa marszałka województwa poświęcona uruchamianym właśnie środkom RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja prasowa marszałka województwa poświęcona uruchamianym właśnie środkom RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja prasowa marszałka województwa poświęcona uruchamianym właśnie środkom RPO, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl