Aktualności

Fot. Jacek Smarz
Fot. Jacek Smarz

Środki na aktywizację środowisk zagrożonych

Ponad 42 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trafią na realizację kompleksowych działań związanych z aktywizacją zawodową, edukacyjną i społeczną osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Wsparcie na przygotowanie takiej oferty otrzymają wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje i organizacje pozarządowe. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie.

 

– Jedne z pierwszych środków w ramach nowego unijnego rozdania kierujemy na realizację kompleksowych projektów aktywizacji społecznej oraz działań umożliwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To przedsięwzięcia, od realizacji których oczekujemy konkretnych rezultatów, wyrażonych między innymi w liczbie osób, które po zakończeniu programu znajdą zatrudnienie lub zdobędą nowe kwalifikacje – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Wsparcie trafi na realizację szerokiego zakresu instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej, między innymi organizację zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, stażów zawodowych oraz zajęć w warsztatach terapii zajęciowej. Środki umożliwią także sfinansowanie edukacji uzupełniającej wykształcenie, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a także pokrycie kosztów studiów dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

 

Środki na realizację instrumentów związanych z aktywizacją społeczną trafią między innymi na organizację wparcia dla osób niepełnosprawnych, takich jak pokrycie kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej czy przewodnika osoby niewidomej. Dofinansowanie umożliwi także organizację usług wspierających animację lokalną (w tym zatrudnienie animatorów i streetworkerów) oraz usług wsparcia rodzin marginalizowanych (m. in. zatrudnienie asystentów rodzinnych, konsultantów i mediatorów). Środki pomogą także w pokryciu kosztów wolontariatu, prowadzenia grup samopomocy, organizacji treningów kompetencji społecznych oraz sfinansowaniu specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej.

 

Istnieje także możliwość pozyskania wsparcia na sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób, a także specjalnych programów dla osób uzależnionych oraz stosujących przemoc w rodzinie.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy lokalne, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. W puli środków konkursowych jest 42,7 miliona złotych. Przedłużony nabór wniosków trwa do 5 lutego. Szczegóły dotyczące konkursu.

 

Czytaj też: Cel: nowoczesne usługi społeczne

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 stycznia 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2016 r.