Aktualności

Fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Most w Rypinie w remoncie

Trwa remont mostu w Rypinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534. Drogowcy wykonują obecnie konstrukcję pod nowe chodniki, a pod część obiektu, na której znajduje się jezdnia, wsuwana jest wzmacniająca konstrukcja z blachy. Inwestycja zakończy się w październiku.

 

Most znajduje się w ciągu ulicy T. Kościuszki. Jest jedną z dwóch konstrukcji, które komunikują centrum z zachodnią częścią Rypina. Ulica stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 534 łączącej Rypin z Golubiem-Dobrzyniem, Wąbrzeźnem i Grudziądzem. Większa część tej trasy została zmodernizowana w poprzednich latach z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz remontowany jest most.

 

Prace związane z remontem przeprawy rozpoczęły się w lipcu. W ich trakcie kierowcy bez większych przerw mogą korzystać z obu pasów ruchu. Przeważająca część robót jest realizowana od strony wody. Od spodu drogowcy wstawiają obecnie stalową konstrukcja z blachy falistej, a przestrzeń pomiędzy istniejącym obiektem i stalową osłoną wypełni beton. Dzięki takiej technologii ważna przeprawa nie musi być w całości rozbierana, co spowodowałoby duże utrudnienia w ruchu.

 

W zakres inwestycji wchodzą też przebudowy chodników. Oprą się one na nowych stalowych belkach, które ułożono już pomiędzy przyczółkami. W trakcie prac wodę z rzeki Rypienicy skierowano do tymczasowej rury. W zakres prac wchodzą też: odnowienie przyległych murów oporowych, wykonanie nowej jezdni i balustrad. Zakończenie prac planowane jest w październiku.

 

Dzięki tej inwestycji zwiększy się nośność przeprawy, która będzie dostosowana do poruszania się pojazdów o masie nawet 40 ton (wcześniej 30 ton). Nowa jezdnia, chodniki i balustrady poprawią też estetykę ul. Kościuszki.

 

Inwestycja  w liczbach:

– Koszt 1,65 mln zł

– Gwarancja 5 lat

– Nowa nośność mostu– 40 ton

– Natężenia ruchu na trasie nr 534 w Rypinie – ok. 4700 pojazdów na dobę

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 września 2018 r.