Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Modernizacja infrastruktury medycznej: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Świecie

Modernizacja najważniejszych szpitali regionu wchodzi w nową fazę. Po wartym ponad 400 milionów złotych pierwszym etapie przyszedł czas na planowanie i realizację kolejnych inwestycji. Podobnie jak poprzednio, przedsięwzięcia dotyczą lecznic w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Świeciu.

 

Największymi beneficjentami pierwszego etapu marszałkowskiego medycznego pakietu stulecia były Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy i bydgoskie regionalne Centrum Onkologii. Modernizacja tych placówek będzie kontynuowana także w nowym pakiecie inwestycyjnym. Oprócz nich wezmą w nim udział: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii i Szpital Wojewódzki we Włocławku, a także Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, którego rozbudowa jest ostatnim elementem programu.

 

 

– Warto podkreślić, że zarówno w pierwszym etapie medycznego pakietu stulecia, jak i w obecnej jego kontynuacji uczestniczą nasze wszystkie szpitale wojewódzkie – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Nie muszę przypominać, że to inwestycje z myślą wszystkich mieszkańcach regionu.

 

Sprzęt dla Dziecięcego, doposażenie CO, kontynuacja w Świeciu

 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy został zbudowany praktycznie od podstaw i częściowo wyposażony w pierwszym etapie programu. Teraz zakupimy dla niego pozostały nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

 

Doposażenie to także kluczowa kwestia w inwestycjach dla CO. Dotyczyć będzie zarówno bydgoskiego kompleksu głównego (aparatura dla Zakładu Genetyki Molekularnej), jak i zakładu radioterapii we włocławskiej filii. Oprócz tego założone zostały rozbudowa ambulatorium chemioterapii i szpitalnej apteki, rozbudowa systemu informatycznego i przebudowa systemu zasilania oraz termomodernizacja kompleksu głównego.

 

W rozległym i od lat wymagającym unowocześnienia kompleksie świeckiego szpitala psychiatrycznego zostanie przeprowadzona modernizacja kolejnych pawilonów terapeutycznych oraz budynków administracyjnego i technicznego. Przewidziana jest także dalsza przebudowa szpitalnych sieci sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej. Te przedsięwzięcia sprawią, że dostosowanie lecznicy do współczesnych, europejskich zasad funkcjonowania tego segmentu medycyny będzie można uznać za dokonane.

 

Włocławek, Zakaźny, Centrum Pulmonologii

 

Inwestycje przewidziane we włocławskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym to w istocie kompleksowa rozbudowa i modernizacja całej szpitalnej infrastruktury. Przewidziane jest m. in. zbudowanie nowego skrzydła (połączy istniejące gmachy), w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny i oddziały zabiegowe. W planach jest też stworzenie nowych oddziałów, m. in. hematologii i psychiatrii. W nowych murach oraz obiektach poddanych połączonemu z przebudową kapitalnemu remontowi staną nowe wyposażenie i nowoczesna aparatura medyczna.

 

Rozbudowa, choć na mniejszą skalę, będzie miała też miejsce w Centrum Pulmonologii. Powstanie tu nowy budynek z przeznaczeniem na oddziały leczenia gruźlicy, do których zostaną przeniesieni pacjenci hospitalizowani obecnie w filii w Smukale. Przewidziane są dalsze roboty modernizacyjne w istniejących budynkach.  

 

Zakupy zaawansowanego sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii (wideogastroskop i wideokolonoskop) oraz przebudowę jednego z budynków i wyposażenie apteki przewiduje plan modernizacyjny dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 listopada 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2016 r.