Aktualności

Punkt informacyjno-podawczy przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Punkt informacyjno-podawczy przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Nowy pawilon z punktem informacyjno-podawczym stanął przed Urzędem Marszałkowskim

Interesanci i interesariusze marszałkowskiej administracji dostarczający korespondencję i dokumenty w formie papierowej obsługiwani są w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim. Przypominamy, że na czas epidemii zalecany kontakt z pracownikami odbywa się głównie drogą elektroniczną i telefonicznie.

 

Pawilon powstał z myślą o bezpieczeństwie naszych interesariuszy i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Odbiór korespondencji i dokumentów odbywa się przez okienko podawcze z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W ten sposób minimalizujemy ryzyko zakażenia koronawirusem – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Dokumenty, które trafiają do Urzędu Marszałkowskiego, to różnego rodzaju wnioski, pisma, oferty, petycje, zapytania i skargi. Większość z nich przesyłana jest za pomocą ogólnopolskiej platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), służącej komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej. Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych składane są najczęściej poprzez generatory wniosków. Duża część korespondencji dostarczana jest też osobiście. Są to w szczególności pisma mieszkańców regionu kierowane do gospodarza województwa i sprawy terminowe. Przyjmowanie korespondencji odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Od teraz wszystkie dokumenty adresowane do marszałkowskiej administracji odbierane są bezpośrednio w biurze podawczym. Punkt odbioru korespondencji znajduje się w pawilonie przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego na placu Teatralnym. Miejsce zostanie w pełni wyposażone, urzędnicy odbierający korespondencję mają do dyspozycji komputery i telefony.

 

Godziny pracy punktu informacyjno-podawczego:

poniedziałek: 8-15

wtorek: 8-16.30

środa: 8-15

czwartek: 8-15

piątek: 8-13.30.

 

Poszukujący informacji na temat możliwości wsparcia ze środków europejskich i aktualnych konkursów o dofinansowanie projektów unijnych mogą skorzystać z pomocy pięciu regionalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich. Z pracownikami można skontaktować się telefonicznie lub e-mailem.

 

Bydgoszcz:

 

Grudziądz:

 

Inowrocław:

 

Toruń:

 

Włocławek:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 kwietnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2020 r.

 

Punkt informacyjno-podawczy przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPPunkt informacyjno-podawczy przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPPunkt informacyjno-podawczy przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP